Online Dictionary

ameboide, ameboidemente, ameboides Explained

ameboide, ameboidemente, ameboides at Interlingua => English Of Explained:

adj amoeboid;movimentos ameboide [Zool., Physiol.] amoeboid movements