Online Dictionary

band ribband Explained

band ribband at English => English (English Thesaurus) Of Explained:

งกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น]N. weight measurement
def:[การกระทำให้รู้น้ำ