Online Dictionary

bantáilliúir Explained

bantáilliúir at English (WD) Of Explained:

==Irish==

Etymology

Inter: prefix » ban|táilliúir|gloss2=tailor|sort=tailliuir|lang=ga

Noun

Inter: ga-noun » g=m|bantáilliúra|bantáilliúirí|sort=bantailliuir
  • tailoress

    Declension

    Inter: ga-decl-m3 » b|antáilliúir|antáilliúra|antáilliúirí

    Mutation

    Inter: ga mut cons » b|antáilliúir

  • Category: Category:ga - :Occupations|bantailliuir