Online Dictionary

budd-ddeiliad [budd-ddeiliaid, m.] Explained

budd-ddeiliad [budd-ddeiliaid, m.] at Welsh => English Of Explained:

nimously accorde