Online Dictionary

buddhajjana Explained

buddhajjana at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

buddhajJAna

3[ buddha-jJAna ] n. Buddha's knowledge cf. ib.

---> [ -zrI ] m. N. of a Buddhist scholar cf. ib.

===============================================================================