Online Dictionary

công phu Explained

công phu at English (WD) Of Explained:

==Vietnamese==

Etymology

From Chinese 功夫

Noun

công phu
  • kung fu

  • Category: Category:Vietnamese nouns -
    Inter: attention » vi
    Translation: ko » công phu
    Translation: zh » công phu