Online Dictionary

camp de batalla Explained

camp de batalla at English (WD) Of Explained:

==Catalan==

Noun

Inter: ca-noun » m|camps de batalla|head={{l|ca|camp Inter: l » ca|de Inter: l » ca|batalla}}
  • battlefield

  • Translation: de » camp de batalla
    Translation: eu » camp de batalla