Online Dictionary

camp de concentració Explained

camp de concentració at English (WD) Of Explained:

==Catalan==
Inter: wikipedia » lang=ca

Noun

Inter: ca-noun » m|camps de concentració|head={{l|ca|camp Inter: l » ca|de Inter: l » ca|concentració}}
  • concentration camp

  • Translation: de » camp de concentració
    Translation: eu » camp de concentració