Online Dictionary

compact disc interactive Explained

compact disc interactive at English => English (Computer) Of Explained:

а raindrop
дъждовна вода rain water
ДЪЖДОВЕН червей зоол. rainworm, earthworm (Lumbricus terrestris)
ДЪЖДОВЕН облак raincloud, nimbusвж. дъждовенraininessзоол. (гущер) salama