Online Dictionary

confabular, confabula, confabulante, confabulara, confabularea, confabulate, confabulava Explained

confabular, confabula, confabulante, confabulara, confabularea, confabulate, confabulava at Interlingua => English Of Explained:

v to confabulate, chat