Online Dictionary

dèan bun no bàrr Explained

dèan bun no bàrr at English (WD) Of Explained:

==Scottish Gaelic==

Verb

Inter: head » gd|verb|present participle|dèanamh bun no bàrr|head={{l|gd|dèan Inter: l » gd|bun Inter: l » gd|no Inter: l » gd|bàrr}}
  • make head or tail
  • : Bha iad a gearan nach robh iad 'a dèanamh bun no bàrr 'dheth. - They complained they couldn't make head or tail of it.