Online Dictionary

dayabhaga Explained

dayabhaga at Sanskrit => English (Monier-Williams) Of Explained:

dAyabhAga

3[ dAy'a-bhAga ] m. partition of inheritance cf. Mn. ix , 103

---> N. of wk.

---> [ -TIkA ] f. and [ -tattva ] n. N. of wks.

===============================================================================