Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
-ban gondolkodik (vmilyen kategóriában)
-i :marxi közgazdaságtan
-i :shakespeare-i motívum
-kori :Erzsébet-kori sajtó
-nál :Marxnál (Marx műveiben)
-szorra :másodszorra jobb
-én :február 11-12-én
... alatt ... értendő
... alatt a ...-t értjük
... alatt e tanulmányban a ...-t értjük
... eljárással
... ezt a következőképpen fejezte ki: ...
... keleti és nyugati módra.
... kifejezésével élve: ...
... lap terjedelmű
... nyomán feltételezzük, hogy ...
... révén ismerkedett meg vele (ismerős útján)
... értelemben használom
... és ... között váltakoznak
... és munkatársai
... és változatai (továbbfejlesztései?)
..., ahogy a ... is
...-ban gondolkozik (a fogalmaiban; népben-nemzetben stb.)
...-ban gondolkozik (a fogalmaiban; népben-nemzetben stb.)
...-hoz viszonyított %-os emelkedés
...-ként minősített
...-ként vált ismeretessé
...-nak a ...-k köszönetüket fejezik ki
...-nak felel meg (mennyiség)
...-val vagy anélkül
1. r. (1. rész)
100 férőhelyes
100 éves múltra tekint vissza (intézmény)
14 %-os növekedést jelent a ...-hoz képest
1979. jan. végén (táblázat fejléce)
1988. szeptember 1-i tárcámban
24. és a következő oldalak
30 amperes (?)
50 %-os az esélye, hogy ...
517 skv. (s következő oldalak)
a ..-tól kapott céltámogatás segítségével
a ... - mint bármely más - ...
a ... a ... dolga
a ... a ... nyelvére fordítva ...-t jelent (átv.)
a ... a ...-val magyarázható
a ... aktuális kérdései
a ... az olvasó életkorával magyarázható
a ... beleintegrálása a ...-ba
a ... bemeneteinek jelölése
a ... csökkenő sorrendjében
a ... céljaitól vezérelve
a ... egyik módja a ...-nak
a ... elméleti és gyakorlati problémái (cím)
a ... elvei (cím)
A ... elvei és gyakorlata. (cím)
a ... előírásai szerint kell megadni (adatot)
a ... engedélyével (illusztráció, szakkönyvben)
a ... esetében (területén)
a ... esetében ez különösen így van
a ... fejlődési irányai
a ... fejlődési irányai (cím)
a ... felhasználása az oktatásban
a ... feltétel teljesül
a ... formájában
a ... fényében
a ... függelék tartalmazza
a ... függvénye (átv.)
a ... gyakorlati problémái
a ... gyakorlati szempontból (cím)
a ... használata révén
a ... helyzete a ...-hoz képest
a ... háttere
a ... háttere
a ... irodalma (szakirodalom)
a ... javaslatára
a ... jelenlegi helyzete
a ... keretében
a ... kezdetei (cím)
a ... kifejezést itt a legszélesebb értelemben használjuk
a ... kivételével
a ... kivételével
a ... kivételével
a ... kivételével
a ... konferencián tartott előadás
a ... korlátai
a ... kritériumai
a ... kulcsa
a ... kérdése vitatéma maradt
A ... kérdéséhez. (cím)
A ... körvonalai. (cím)
a ... következik (egy téma taglalásában)
a ... következményei az oktatásügyre (cím)
a ... következtében
a ... központi kérdése a ...
a ... közreműködésével
a ... között tett megkülönböztetés
a ... közötti egyetlen különbség, hogy ...
a ... különösen ...
a ... különösen.