Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
alkalmazási tapasztalatok (új gépnél)
alkalmazási területek
alkalmi ismerős (akit felszedtek)
alkalmi kiadvány
alkalmi lakosok (az év egy részét töltik ott)
alkalmából (tiszteletére)
alkalmával :étkezések alkalmával
alkalom :kap az alkalmon
alkalom :szeretném megragadni az alkalmat, hogy ...
alkalom vmit tenni
alkalomra
alkatrészellátás
alkatrészhiány
alkatrészraktár (mint részleg)
alkotmánybíróság
alkotmányelőkészítő bizottság
alkotmánymódosítás (kiegészítés, USA)
alkotmányos garanciák
alkotmányos rend
alkotmányosság (törvényesség)
alkotmányozó nemzetgyűlés
alkotmánytervezet
alkotó geondokodás
alkotó gondokkodás
allergiás valamilyen gyógyszerre?
allergiás valamilyen gyógyszerre?
allergiás vmire
allergiás vmire
allokáló betöltő
allomány :vezetői állomány (vállalatoknál)
almező-kód
alosztások jelzetei
alperes
Alpok lábánál (Magyarorsz.)
alszik :ilyen jól még nem aludtam.
alszik rá :alszom rá egyet.
alszik rá egyet (döntésre)
alszik, mint a mormota
alszom rá egyet.
alsó határ
alsó határ (számsornál)
alsó határ (számsornál)
alsó index (számnál)
alsó szint (földszint)
alsó széle (gépelt oldalnak)
alsó vezetői szinten
alsó él (jelen)
alsóbb néposztályok
alsóbb néposztályok
alsónadrág
alsónadrág
alternatív folyóirat (nem hivatalosan elfogadott)
alternatíva a ...-val szemben
alternatívák közötti választás
alternatívák közötti választás
altiszt (kistisztviselő)
aludjon jól!
alulcsordulás
aluli :18 éven aluliak
aluljáró
aluljáró :gyalogos aluljáró
aluljáró :menjen át az aluljárón!
alulról felfelé felépíteni
alulról felfelé kiépíteni (programot)
alulról felfelé való megközelítés
alulról felépíteni (rendszert)
alulról szemlélve (alapkérdések)
aluláteresztő szűrő
aluláteresztő szűrő
alvállalkozó (?)
alvó :rossz alvó vagyok.
alvóváros
alvóváros
alvóváros
alvóváros (nagyváros közelében, ingázóknak)
alvóváros (nagyváros közelében, ingázóknak)
alvóvárosok (nagyváros körül)
alá :rögtön alá. (írás)
alá :ötös alá (kb.)
alá esik (csökken)
alá helyez (jogkör szempontjából)
alá nem támasztott
alá nem támasztott beismerő vallomás
alább következik egy sor javaslat a ...-ra
alább, a ...-ról szóló fejezetben részletebben is leírjuk
alábecsüli a ... veszélyét
alábontással
alácsordulás
alája tartozik (hierarchiában)
alállomás
alárendelt (beosztott munkatárs)
alárendelt (hierarchiában)
alárendelt (munkafolyamatok viszonya)
alárendelt állomás
alárendelték (minisztérium felügyelete alá)
alárendelve a ...-nak
alátámaszt (pl. számlát)
alátámasztottság
alátámasztottság ellenőrzése