Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
anyagnorma
anyagtudományok
anyagából :a ... múzeum anyagából
anyagát a ...-ból merítette
anyahajó
anyai szeretet (anyáskodás, általában)
anyaintézmény
anyaintézmény
anyakönyvi hivatal
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető (hivatal, a helyiség)
anyalemez
anyanyelvi irodalom
anyanyelvi irodalom biztosítása
anyanyelvi irodalom nyújtása
anyanyelvtanítási kísérlet
anyapótló (más gyerekét megszüli)
anyaszervezet
anyaszervezet (mint fenntartó)
anyaszült meztelenül
anyasági segély (program)
anyámasszony katonája
anyáskodik vki felett
anélkül, hogy teljességre törekednénk
anélkül, hogy túl sokat törődött volna a dolog elméletével
anód
apa :gondoskodó atya (társ. szerep nagycsaládban)
apa! (felnőtt mondja, az apjának)
apasági igényt bejelenteni
APEH
apja ...
apparátus (emberekből)
apparátus (könyvek szétosztására)
approximatíve
apropó!
Apropó, hol van ...?
apránként (folyamat)
apró betűs részek (átv.: részletek és definíciók)
aprófalvas típus
apróhirdetés
apróhirdetés (tematikus csoportosításban)
apróhirdetés (tematikus csoportosításban)
apáca (...-rendbeli)
apáról fiúra száll (hagyomány)
arab szám
arany paritás
arany tojást tojó tyúk
arany-árfolyam
aranybulla
aranybánya (átv.)
aranyifjú
aranykor
aranykora
aranykora (művészeté)
aranyműves
aranyszabály
aranytojást tojó tyúk
archív felvétel (TV-híradóban)
archív hordozó
Arhangelszk (?)
aritmetikai léptetés
aritmetikai sorozat
aritmetikai-logikai egység
ARQ rendszerű hibajavítás
arra a következtetésre jut, hogy ...
arra a következtetésre vezettek (engem), hogy ...
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ...
arra gondoltam, hogy ... (terv)
arra gondoltam, hogy nem érne-e rá vacsorázni
arra hajlik, hogy ...-jon
arra is emlékeztetnünk kell, hogy ...
arra is jutott idejéből, hogy ... legyen
arra lehet gyanakodni, hogy ...
Arra nem tértem ki, hogy ...
arra törekszik, hogy
arra utal ez, hogy ...
arra való tekintet nélkül, hogy ...
arra van kárhoztatva, hogy ...
arra vonatkozó javaslatok, hogy hogyan ...
arra érdemes munkások
arra, hogy ..., abból következtethetünk, hogy ...
arrébb húzódik (padon)
arról van szó, hogy ... (a lényeg, hogy ...)
artotéka
arány :börtönőr:elítélt arány
aránya :a női jelöltek aránya
arányban :a határozati javaslat ... arányban vereséget szenvedett
arányban :fele-fele arányban
arányban :fordított arányban van vmivel
arányban van vmivel
aránylag nagy
arányos (test)
arányos integráló és differenciáló szabályozás
arányos-differenciáló szabályozás
arányos-untegráló szabályozás
arányú győzelem
ASA :100 ASA
ASA-érték
ASA-érték (írásmódja)