Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
az a nagy kérdés, hogy hogyan ...
az a szomorú igazság, hogy ...
az a szomorú, hogy ...
az a tudomány, amely ...
az a választása van, hogy ... vagy ...
az A-mellékletben megkíséreljük ...
az antropológusok azt mondják, hogy ... (az ő szempontjukból)
Az attól függ, ...
az az idő már elmúlt, amikor ...
az ebből eredő problémák
az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ...
az egyedüli kivétel
az egyes felhasználók
az egyetemvezetés irányai
az egyetlen út a ...-n keresztül vezet
az egész javára (érdekében)
az egészben az a legrosszabb, hogy ...
az ellene felhozható érvek
az ellenkező irányban
az elmondottakat úgy összegezhetném, hogy ...
az első ilyen tankönyv, amely ...
az előző bekezdések után nyilvánvaló, hogy ...
az ember nem lehet elég óvatos, amikor ...
Az ember tragédiája (Madách)
az esetek 12 százalékában
az esetek kisebb részében
az esetek óriási többségében
az ezt követő évek folyamán (a múltban)
az idő a ...-nak dolgozik
az idők jele
az idők jele (átv.)
az illusztráció kedvéért
az ilyenféle ...
Az ilyesmiben nem ismerek tréfát.
az ismert história (eset)
az kevéssé érdekli a használót
az következett, hogy ...
az lesz majd a szép nap, amikor ...
az más.
az még nem általános gyakorlat, hogy ...
Az nem lehet, hogy ...?
az olvasót kérjük, maga is ellenőrízze a ...-t
az olvasót megkérjük, figyelmesen tanulmányozza a ...-t
az olyanféle könyvek, mint Day ... c. műve, ...
az profitál a legtöbbet, aki a legjobban szolgáltat
az sem valószínű, hogy ...
az utolsó szóig elolvasta
az volt a tipikus, hogy ...
az volt az érzése, hogy ...
Az Úr adja, az Úr elveszi.
az állomány összevetése a bibliográfiában szereplő címekkel
az általunk használt szűkebb értelemben ez csak a ...-t jelenti
az ár ...-ként változik
az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az átlagárat ugyanúgy számítjuk ki, mint ...
az átírás betűhív
az én időmben
az én kiemelésem; kiemelés tőlem
az éppen végrehajtás alatt levő program
az érem másik oldala
az észrevételeknek és kritikának örülnénk
az összeomlás szélén van
az összesen 64 határozat
Az ötödikre, legyen szíves! (liftben)
az újabb kutatások azt mutatják, hogy ...
az ő kiemelése (idézett szerző idézetéről)
az őket érintő kérdésekben
azaz ...
azaz a ...
azelőtt
azok javára, akik ...
azokat, akik ...
azon a ponton volt, hogy ... (lelkileg)
azon az alapon, hogy ...
azon egyszerű okból, hogy ...
azon kapta magát, hogy ...
azon kapta magát, hogy ...
azon vitatkoztak, mennyire ...
azonban
azonban
azonnal el kell menned
azonnal elaludtam
Azonnal nekilátok.
azonnali feldolgozás
azonnali feldolgozás
azonnali hozzáférésű tároló
azonnali hozzáférésű tároló
azonnali szolgáltatás (ugyanazon a napon)
azonnali válaszú információs rendszer
azonos :nem azonos a ...-val
azonos fázisú bemeneti feszültség
azonos idejű feldolgozás
azonos lábelrendezésű
azonosság kapu
azonosul vkivel (regényhőssel)
azonosulás a munkával
azonosító
azonosító (ISBN)
azonosító (jelzet)