Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
a bázisévhez viszonyítva
a cikk megírása idején
a cikk további része
a cikk további részét a ...-nak szentelte
a ciklusidő értéke
a családban marad
a cselekvés nyelvére lefordítva
a csillaggal jelölt címek
a célból, hogy ...
a címek betűrendjében
a dokumentumot rendelkezésre bocsájtó könyvtár
a dolgozathoz felhasznált forrásmunkák
a felelősség kizárólag az enyém
a fene egye meg!
a fene egye meg! bassza meg! (enyhébb káromkodás)
a fenntartó típusa szerint csoportosítva
a fentiek csupán javaslatok
a fentiekből következik, hogy ...
a fiatalok nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk
a folyóirat foglalkozott a ... kérdésével
a folyóiratirodalom mint olyan
a folyóiratok földrajzi megoszlása
a folyóiratokra vonatkozó indexek
a függelékben: ...
a fő különbség a ... és a ... között
a fő nehézséget a ... jelenti
a G-vel jelölt körök ...-t jelentenek
a G-vel jelölt vonal
A gyakorlat arról győz meg bennünket, hogy ...
a hangsúly nyomatékosan a ...-on van
a hangsúlyt a ...-ra téve
a hegy megy Mohamedhez
a helyi igényeknek kell megfelelnie
a helyzet az, hogy ...
a helyzet tapintatot követel
a jelen dolgozat szerzője
a jelentés egésze
a jelentés lényegében egy felmérés
a jobb olvashatóság érdekében
A jog eredetéról (cím)
a jövő információs rendszerei
a jövő városai
a kereskedelem világa
a kezdetek (cím)
a kiadó engedélyével
a konferencia előadásai
a konferencia megszervezése
a konferencián elhangzott előadás
a korábbi tanulmány a ...-ban jelent meg, ismertetését ld. a ... számon
a kritikusi közmegítélés szerint ...
a kulcskérdés az, hogy ...
a kutatás, amelyről itt beszámolunk, ...
a kérdés jó összefoglalása ... műve
a kérdés nem ennyire egyszerű
a kérdés továbbra is eldöntetlen
a későbbiekben állandóan erre az ábrára fogunk visszautalni
a könnyebbik része a dolognak
a könyv a ...-val kezdődik (indít)
a könyv megírásának időpontjáig
a könyvnek nevezett dolgok
a könyvtár összhangban van a helyi igényekkel
a könyvtárban levő többi könyvvel együtt
a könyvtárnak a társadalomban elfoglalt helye
a könyvtárostól megkövetelt ismeretek
a következő fő címszavak alatt
a következő oldalakon megkísérlem megmutatni, hogy ...
a következőkben ...
a következőkben a ... jegyzékét láthatjuk
a következőket tárgyalja: ...
a következőkre bontották:
a közbenső években
a lapszámokat is írja be! (kérdőíven)
a legfontosabb, hogy ...
a legjobb az lenne, ha ...
a legjobb esetben is
a legjobb, amit tehetünk, hogy ...
a legjobb, ha ...
a legjobb, ha ...
a legkevésbé sem vagyok feldúlva
a legkevésbé sem!
a legkülönbözőbb módon
a legkülönbözőbb okokból
a legkülönfélébb okok miatt
a legrosszabb esetben is
a legrégebb időktől a ...-on keresztül máig
a legrégibb időktől napjainkig
a legtöbb esetben
a legutolsó dolog, amire szükségem van, a ...
a legutóbbi időkig
A lehetőségek röviden a következők: ...
a leveleket a ... címre kérjük küldeni
a levélcímet lásd a 9. fejezetnél
A lényeg az, hogy ...
a lényeg az, hogy ...
a lényeg az, hogy ...
a lényeg az, hogy ...
a lényeg az, hogy ...
a lényeg: ...
a lényege (történeté)