Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
a maga nemében a legnagyobb szervezet volt
a maga részéről
a maga útját járta
a magam részéről ...
a mai napig
a megfelelő sorban
a megoldás a ...!
a megírás idején
a miniszter jóváhagyásával nevezik ki
a munkások részéről jelentkező követelés
a munkával kapcsolatos olvasnivalók
a másik ok az volt, hogy ...
a mögötte rejlő ok
a mű 4 fő részből áll
a mű fő része a ...-val foglalkozik
a nagy kérdés az, hogy vajon ...
A neve nem érdekes. (nem akarom elárulni)
a pokolba vele!
a pokolba vele!
a probléma egy lehetséges megoldása
a probléma exponálása (kifejtése)
a problémát ... ismerte fel (fogalmazta meg)
a referensek jelentése a munkabizottságnak
a referátumot lásd a ... számon
a rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé
a rendszer létrehozója (kifejlesztője)
a rendszerek frontján (átv.)
a rossz nyelvek szerint ... (pletyka)
a rossz nyelvek szerint ... (pletyka)
a rossz utat választottam
a részleteket lásd a 13. fejezetben
a rövidség kedvéért
a saját maga választotta ...
a skála alsó végén
a skála alsó végén
a Stephens-féle mű
a szakirodalom nagy részében
a szemközti oldalon (könyvben)
A szerkesztő megjegyzése: ...
a szerző álláspontját tükrözik
a szubrutinok alkalmazása számos előnnyel jár
a szájába adni vmit (amit nem is mondott)
a számításba jövő tasztatúrák (vásárlás szempontjából)
a szó legtágabb értelmében
a szülők dolga, hogy ...
a tanulmány abból a feltételezésből indult ki, hogy ...
a tanulmány fókuszában földrajzi szempontból a ... áll
a tanulók szintjén
a tavaly közölt 28 %-kal szemben
a tekintetben; abban az értelemben, hogy ...
a teljes ellentéte (tükörképe)
a továbbiakban ...-nak nevezzük
a táblázat jobb oldalán
a tájékozott olvasó látni fogja, hogy ...
a tárgyról szóló cikk előkészületben (hivatk.)
A társadalmi lét ontológiájához (Lukács Gy.)
a társadalom atomizálódása
a túloldalon levő á0. ábrán
a tülekedésben
a valaha problematikusnak tartott ...
a vevőnek mindig igaza van
a vizsgált időszak
a válaszok elemzése (fejezetcím)
a változatosság kedvéért
a változás állapotában (?)
abbahagy :hagyja abba, az istenit!
abbahagyná a dohányzást?
abban a pillanatban, ahogy ...
abban a pillanatban, hogy ...
abban a reményben, hogy ...
abban a reményben, hogy ...-hat
abban az időben
abban az időben, amikor ...
abban az értelemben, ahogy itt használjuk
abból a célból (abbéli törekvésében)
abból indultam ki, hogy ...
abból indultam ki, hogy ...
abból kiindulva, hogy ...
abból, hogy ..., következik, hogy ...
ablak (alkalmas időszak, rakétaindításhoz)
ablak (egész falat betöltő)
ablak melletti helyen ül (repülőgépen)
ablak melletti ülésen ül
ablak mellé kérem! (a repülőjegyet)
ablak vmire (átv.)
ablakot lecsavar (autóban)
ablaktörlők (autón)
abortusz-ellenes (személy)
abortusz-párti (pej.)
abszolút cím
abszolút cím
abszolút cím
abszolút cím
abszolút kód
abszolút kód
abszolút kód
abszolút kódolás
abszolút értelemben
acélkeretes szemüveg