Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
dokumentumelemzés
dokumentumfilm
dokumentumfilm
dokumentumfilm
dokumentumközpont; forrásközpont
dokumentumok kezelése
dokumentumok kölcsönzése
dokumentumok visszavétele (kölcsönzésnél)
dokumentumszolgáltatás
dokumentumszolgáltató központ
dokumentumszolgáltató rendszer
dokumentumszolgáltató rendszer
dokumentumtipológia
dokumentumtovábbítás műholdon
dokumentumtípus
dokumentumtípus
dokumentáció
dokumentáció (gyűjtemény)
dokumentált beszámoló
Dolby rendszerű zajcsökkentő
Dolby-rendszerű zajcsökkentés
dolga :a ...-k dolga, hogy ...
dolgozatunk célja, hogy ...
dolgozatunk korábbi változata a ...-on hangzott el
dolgozatunk témájára rátérve, ...
dolgozik (lapnál)
dolgozik (munkában van, nem ér rá)
dolgozik :munkahelyen
dolgoztat (futtat, titkos ügynököt)
dolgozó (nem fizikai munkakörben)
dolgozó :a dolgozó ember (aki munkát végez)
dolgozó :egyszerű dolgozó
dolgozó :időszakos dolgozó (nem egész évben)
dolgozó kollektívák
dolgozó nép
dolgozó nő
dolgozó nők (munkaviszonyban levők)
dolgozói (alkalmazottai)
dolgozók iskolája
dolgozók általános iskolája
dollár (írásmódja)
dollár :1OO USD
dollár :amerikai dollár
dollárban :billió dollárban (táblázatban)
dollárnyi :tíz dollárnyit az ólommentesből!
dolog :egy dolog ...-ni, és más dolog ...-ni.
dolog :egy dolog a ... és más a ...
dolog :első dolga, hogy ...
dolog :ez a dolgom.
dolog :ez egészen más tészta (dolog)
dolog :ez nem a te dolgod
dolog :nagy dolog! (gúny.)
dolog :nem az én dolgom, hogy ...
dolog :törődjön a maga dolgával!
dologi állóeszközök
dologtalanok
dombornyomású betű
dombornyomású betű (vakoknak)
dombornyomású térkép
domináns nyelvi anyag (nem nemzetiségi)
Don-kanyarban (csata a II. világháborúban)
dosszié (periratokkal)
dossziéban tartott brosúrák
dotáció (fogyasztói ártámogatás)
drágán hozzáférhető
drágán megfizet érte (átv.)
dráma szakos. (egyetemen)
drámai visszaesése
drámarészletek (szemelvények)
drót (értesülés)
duda (autón)
dugaszhüvely
dugaszolóaljzat (a tv jack-dugójának)
dugig van emberekkel
dugó (forgalmi dugó)
dugó :jack-dugó (fülhallgatónak)
dugóhúzó
Duna Bizottság
Duna magyarországi szakasza
Duna-bizottság
Duna-Tisza köze
Duna-Tisza közén
Dunai Vasmű
Dunazug (Dunakanyar?)
Dunántúl
Dunántúl (nevének magyarázata)
dunántúli középhegység
dupla sűrűségű tároló
duplapulzív rögzítés
duplex
durva hiba
durva hiba
durva szerkesztés (előszerkesztés, videoképnél)
durván
durván 10 %-os évi átlagos növekedés
durván elutasították
durván számolva átlag 15 %
durván számolva átlagosan 15 %
Dzsinkisz kán