Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
egyetlen igazság (dogma)
egyetlen intézményre épülő rendszer
egyetlen kivétellel
egyetlen komoly hátránya van
egyetlen kötet keretein belül
egyetlen regiszterbe egyesít (?)
egyetért :ebben nyilvánvalóan nem értünk egyet
egyetért vele
egyetértésen alapuló vezetés (egyeztetéses)
egyetértően idéz vkit
egyezményes jelek
egyezményt aláíró országok
egyeztetés :érdekegyeztetés
egyeztetés egyenlő feltételre művelet
egyeztetés határok közötti értékre művelet
egyeztetésregiszter
egyfajta kisebbrendűségi érzés
egyfajta öncenzura
egyfelvonásos darab
egyfolytában három évig
egyforma :nincs két teljesen egyforma ...
egyhatoda :a föld egyhatoda (a SZU)
egyhuzamban (megállás nélkül)
Egyházak Világtanácsa
egyházi könyvtár
egyházi könyvtár
egyházi körökben
egyházi zene
egyházi építkezés
egyházügy
egyidejű feldolgozás
egyidejű online perifériaműveletek
egyidejűség
egyidős az emberiséggel (eljárás)
egyik :amely egyik oka lett a halálának
egyik férfi ismerősöm
egyik ilyen elmélet az, hogy ...
egyik napról a másikra
egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
egyike a legjobbaknak.
egyike a legnagyobb regényíróknak
egyikünk sem volt boldog
egyirányú
egyirányú busz
egykamarás törvényhozás
egykamerás parlament
egykor (egy időben)
egykorúak vagyunk.
egykristályrúd
egykártyás számítógép (?)
egyleveles dokumentumok
egylistás választás (nem indulhat több párt)
egymenetes program
egymás után :három évig egymás után
egymásba rakható székek
egymásba ágyaz
egymásba ágyazott ciklusok
egymást kölcsönösen kizáró kategóriák
egymást követő (rezsimek)
egymást követő három évben
egymástól függetlenül (2 szerző)
egymásutánban :gyors egymásutánban
egynapos országos sztrájk
egynéhány :harminc-egynéhány éves
egyoldalas
egyoldalas (szabadpolc)
egyoldalas mágneslemez
egyoldalasan nyomtatott kiadvány
egyoldalú csapatkivonás
egyoldalú szerelem
egypárti kormány (kormányzat)
egypéldányos mű
egypéldányos mű (állományban)
egyre gyakrabban
egyre inkább ez lesz (a helyzet)
egyre jobban beigazolódik, hogy ...
egyre jobban beigazolódik, hogy ...
egyre jobban megérti a ...-t
egyre kevésbé képes ...-ni
egyre rosszabb lesz a helyzet.
egysoros (program; fn)
egysoros kivezetésű tok
egyszemélyes közönség
egyszemélyes olvasóhely
egyszemélyes vállalkozás
egyszemélyes vállalkozás
egyszemélyi hatalom
egyszer :ez egyszer (még)
egyszer az életben
Egyszer még jól jöhet.
egyszer vagyunk fiatalok.
egyszer élünk.
egyszer, amikor ...
egyszeres elérésű szervezés
egyszeres szóhosszúságú
egyszeri besorolású katalógus
egyszeri eljárás
egyszeri használat
egyszeri teher