Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
egyszerre ... és ...
egyszerre ... és ... (ilyen és olyan)
egyszerre :nem egyszerre íródott le
egyszerzős tanulmány
egyszerű :lefegyverzően egyszerű
egyszerű betűrendben
egyszerű dolgozó
egyszerű emberek
egyszerű emberek
egyszerű nyelven írva
egyszerű pufferolás
egyszerű stílusban íródott
egyszerű, kis költségű mikroprocesszor
Egyszerű. (könnyű válaszolni rá)
egyszerűbb, mint a ... esetében
egyszerűen arról van szó, hogy ...?
egyszerűen csak abbahagytam.
egyszerűen nem tudnék. (vmit csinálni)
Egyszerűen nem értem. (vki motívumait)
egyszerűség kedvéért
egyszerűség kedvéért
egyszerűség kedvéért
egyszerűsített adatút
egyszerűsített eljárás
egyszerűsített jelkép; séma
egyszerűsített katalogizálás
egyszerűsített mérleg
egyszerűsített éves beszámoló
egyszintű (?)
egyszintű tár
egyszobás lakás
egyszóval (röviden)
egyszóval ... (röviden)
egység (művészi)
egység :állományegység
egységes egész
egységes egész
egységes egészként
egységes egészként
egységes könyvtári tájékoztatási rendszer
Egységes Számítógéprendszer (ESZ)
egységesített cím
egységesített cím
egységesített címek
egységesítő főforrás
egységköltség
egységmátrix
egységnyi költség
egységnyi tárolókapacitás
egységnyi távolságú kód
egységugrás
egységvezérlő szó
egységváltoztatás
egyváltozós művelet
egyáltalán :ha egyáltalán lehet
egyáltalán nem
egyáltalán nem szeretném, ha így lenne.
egyáltalán nem.
egyáltalán tudja, hogy kell vezetni?
egyáltalán, hány éves maga?
egyáramkörös kétállású kapcsoló
egyéb (ETO-osztályoknál)
egyéb (kérdőíves válaszlehetőség)
egyéb (stat.)
egyéb (táblázatban)
egyéb célra épített épületben működő könyvtárak
egyéb célú látogatás összekapcsolása a könyvtár felkeresésével
egyéb célú látogatás összekapcsolása a könyvtár felkeresésével
egyéb címadatok
egyéb követelések
egyéb megjegyzések: (kérdőíven)
egyéb ráfordítások
egyébként ... vagyok (bemutatkozási fordulat, társalgás közben)
egyébként azonban ...
egyébként szabály
egyéni kiállítás (1 művész képei)
egyéni megtekintés (videokazettáé)
egyéni tanulás (testre szabott)
egyéni telefonkönyv
egyéni vállalat
egyénileg fogható tv-mesterségeshold
egyértelmű :nem egyértelmű a ... oka; talán a ...-ról van szó.
egyértelmű dekódolhatóság
egyött vagy külön-külön
együgyű
együtt :a ...-val együtt (2 negatívum)
együtt :a ...-val együtt (két negatív jelenség)
együtt :azzal együtt (is) ...
együtt jártunk iskolába.
együtt mozgó író/olvasófej-csoport
együtt tart a könyvállománnyal
együtt tárol vmivel
együtt vagy külön-külön
együtt vagy külön-külön
együtt él vmivel (megfér vele, átv.)
együtt élés (házasság nélkül)
együtt érez vkivel
együttes állomány (több könyvtáré)
együtthivatkozás (2 cikk, ugyanarra a forrásra)