Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
ellát (munkát)
ellát (munkát)
ellát vkit vmivel
ellátni (olvasói csoportot)
ellátni (olvasóközönséget)
ellátni lakosságot (dokumentumokkal)
ellátott lakosra (jutó)
ellődöz (egy tekercs filmet)
elmarad (lakbérrel)
elmarad :senki mögött nem marad el (lelkesedésben)
elmarad a ... mögött
elmarad az igényektől
elmarad vmivel (munkával)
elmaradott ország
elme :a legjobb elmék
elmegy a szállodából (kijelentkezik)
elmegy vkiért :Fél nyolcra elmegyek magáért. (lakásra)
elmegyünk? (a filmre)
elment a magzata
Elment az esze?
elmentek nászútra?
elmesél :majd este elmesélem. (most nincs időm)
elmesél :majd mindent elmesélek!
elmond :majd később elmondom.
Elmondaná ezt bővebben? (több részlettel)
elmondható :ugyanez nem mondható el a ...-ról.
Elmondtam neki, hogy ki és mi vagyok.
elmos vmit
elmosogat
elmosogatja az edényeket
elmozdul (vmi irányában)
elmozdul a ... felé
elmozdulás
elmozdították (leváltották)
elmulaszt :nem mulasztotta el, hogy ...
elmáletileg
elmélet :így szól az elmélet
elméletben
elméletben és gyakorlatban
elméleti :csoportelméleti megközelítés
elméleti :gráfelméleti megközelítés
elméleti :gráfelméleti probléma
elméleti alapjai
elméleti konferencia (marxizmus-oktatásban)
elméleti és gyakorlati problémái
elméletileg
elméletileg (nem gyakorlatilag)
elmúlik (fájdalom)
elmúlik :de ez hamar elmúlt (kényelmetlen érzés)
elmúlt :az elmúlt évben
elmúlt a zsibbadás (érzéstelenítésnél)
elmúlt korokban (régesrég)
elnyer :tudományos fokozatot
elnyeri a ... támogatását
elnyerése (tud. fokozaté)
elnyomni a forradalmat
elnyomottak
elnyomás
elnyomás (nyomtatásé)
elnyomás :hullámosságelnyomás
elnyomás hossza (elektron.)
elnéptelenedett város
elnéptelenedés
elnézni a fejük felett
elnézést a késésért.
elnézést a rendetlenségért.
elnézést a zavarásért
elnézést, ha megdöbbentettem volna.
elnézést, mennyi az idő?
elnök
elnöki előjogát gyakorolja
elnöki tanács (Magyarországon)
elnökjelöltség (eredménye)
elnökjelölő konvenció (USA)
elnöksége (USA-elnöknek)
elnöksége alatt
elnöksége alatt
elnöksége vége előtt (USA-elnök)
elnökválasztási kampány
elnökölni (előadások alatt)
eloltott a villanyt
elolvasásra szánt oldal
eloszlatja az illúziókat
eloszt (számot)
elosztott intelligencia
elosztott logika
elosztás :a pénzalapok ésszerű elosztása
elosztó :adatelosztó (hardver)
elosztó övezet (előcsarnok)
elosztóközpont (pl. a haditengerészeten belül)
elosztóregiszter
elpakol (a helyére)
elpazarolni a pénzt
elpirul
elrabolja vki idejét
elragadta tőle
elrejt vmit vki elől
elrendezés
elrendezés (adattömb)