Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
fájlszervezés
fájlvezérlő blokk
fájlvédelem
fáma :hogy ..., arról nem szól a fáma
fárad :kezdek fáradni.
fárad :ne fáradjon a ...-val!
fáradhatatlan (mesterember)
fáradhatatlanul
fáradhatatlanul dolgozik
Fáradjon beljebb!
fáradjon erre!
fáradsággal (tanul)
fáradt :hullafáradt
fázis
fáziscsere
fáziseltolás
fázismodulációs rögzítés
fázisregiszter
fázisszabályozó hurok
fázisszinkronizáló hurok
fázistorzítás
fék :kézifék
fékez (alkalmazást)
fél :ettől nem kell félni! (nem valószínű)
fél :három és fél
fél :ne féljen attól, hogy megbánt.
fél fényintenzitás
fél szó
fél vmitől
fél órán belül
fél-összeadó
félbeszakadtak a tárgyalások
félbeszakították műsorukat
félbeszakító gomb
félbájt (?)
félduplex
félduplex
félduplex csatorna
féle :Likert-féle skála
féle :valami légnyomásféle
félelem nélkül (harcol)
félig ..., félig ...
félig angolul, félig franciául
félig kompilált (lefordított, de nem szerkesztett)
félig megfordult
félig nyers
félig író áram (egy sor vagy oszlop mentén)
félig-meddig harci szolgálat
félkivonó
félkép (tv)
félkésztermékek
félmeztelen
félnapi járóföldre ...-tól
félnomád pásztornép
félperiódus
félperiódus
félperiódus
félperiódus
félperiódus
félpornó irodalom
félre a tréfával
félre osztott (rossz polcon levő)
félrelépni (az úyból)
félreolvasni (rosszul értelmezni)
félreosztott példányok (rossz polcon)
félresikerül
félretenni vmit (amíg nem ...)
félreteszi erkölcsi fenntartásait
félreteszik (előjegyzett könyvet)
félreért (elért) vmit
félreértette a hallgatását
félszó hossszúságú fixpontos szám
féltelek
Féltem. (vmit csinálni)
féltékeny (tekintélyére)
féltékenység :szakmai féltékenység
félve (kutyától)
félvezető eszközök
félvezető lapka
félvezető lemezke
félvezető lézer
félvezető szelet
félvezető-kontaktálás számítógépes vezérléssel
félvezető-memória
félvezetők
félárbócra eresztett zászló
félévszázados elszigeteltség
félóránként (minden félórában)
félösszeadó
félösszeadó
félúton a ... és a ... között
félúton a ... és a ... között (határeset)
fém :kerámiafém (cermet)
fém-alumínium-oxid-félvezető
fém-alumínium-oxid-félvezető szerkezetű térvezérlésű tranzisztor
fém-félvezető dióda
fém-félvezető dióda
fém-félvezető dióda
fém-félvezető térvezérlésű tranzisztor