Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
gyártó cég
gyártó cég által csomagolt program
gyártórendszer
gyászinduló
gyékénykosár
gyógypedagógia (mint a közoktatás része)
gyógypedagógia (mint a közoktatás része)
gyógypedagógiai tanárképző főiskola (1924) (?)
gyógypedagógusok
gyógyszer :receptre kapható gyógyszer
gyógyszer :szénanátha elleni gyógyszer
gyógyszeres szekrény
gyógyszeres szekrény
gyógyszerérzékeny?
gyógyszerérzékeny?
gyógyszerész
gyógytea
Gyógyul. (seb)
gyógyvizek
gyógyászat :harctéri gyógyászat (szakág)
gyógyászati segédeszközök boltja (?)
gyógyít :kigyógyít vkit vmiből
gyógyíthatatlanul (elrontott)
gyökerestől kitép (elpusztít; írmagja sem marad)
gyökeret ereszt (átv.)
gyökér (szóé)
gyökérszegmens
gyönyörűen kivitelezett gól
gyötörni vkit
gyüjtőregiszter
gyüjtősín
gyümölcse :learatja a gyümölcsét (átv.)
gyümölcslé
Győri Műszaki Egyetem (?)
győzelem (sakkban)
győzelem :de a győzelemnek ára volt
győzelem :pirrhuszi győzelem
győztesek oldalán harcolt
győztesen kerül ki (a konkurrenciával szemben)
győzésre áll
győződjön meg arról, hogy ...
győződjünk meg róla, hogy ...
gyűjtemény :viccgyűjtemény (viccek tömkelege)
gyűjteményes főcím
gyűjteményes kötet
gyűjteményjelleg (a gyűjtemény kiegyensúlyozottsága)
gyűjteményszervező könyvtáros
gyűjtés :bélyeggyűjtés
gyűjtés melysége (gyűjtőkörben)
gyűjtés mélysége
gyűjtés mélysége
gyűjtés szintje
gyűjtési elvek kialakítása
gyűjtési szint
gyűjtési szint
gyűjtési szint
gyűjtési szint
gyűjtőfogalom
gyűjtőfogalom (?)
gyűjtőkör (kiegyensúlyozott)
gyűjtőkör (könyvtári)
gyűjtőkör (széles)
gyűjtőkör (tematikus)
gyűjtőkör (tematikus)
gyűjtőkör :több részleg gyűjtőkörébe vágó könyv
gyűjtőkörbe nem tartozók
gyűjtőköri elvek
gyűjtőköri elvek (gyakorlat)
gyűjtőköri elvek (könyvekre)
gyűjtőköri elvek (minden dokumentumtípusra)
gyűjtőköri meghatározások
gyűjtőköri szabályok kialakítása
gyűjtőköri szabályzat
gyűjtőköri szabályzat
gyűjtőköri szabályzat
gyűjtőkört kiterjeszteni vmilyen témakörre
gyűjtőkörében
gyűjtőregiszter
gyűlölet :halálos gyűlölet vkivel szemben
gyűlölet :jelen-gyűlölete
gyűlölő :zsidógyűlölő (mn.)
gyűrkőzés vmivel (átv.)
gyűrű (hálózat)
gyűrű alakú hálózat
gyűrűmennyiség (számítógépben)
gyűrűs dosszié (kapcsos)
gyűrűs téka
gyűszűnyomtató
gátak közé szorít
gátinjektált futásidejű diódák
gáz van! (veszély)
Gáz van! (veszélyes helyzet)
gázkamra
gázkamra (tört.)
gázszámla
gázt lejjebb vesz (tűzhelyen)
gázturbinás-légcsavaros repülőgép (?)
gázálarc
gázóraleolvasó