Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
ha ..., abból még nem következik, hogy ...
ha ..., akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy ...
Ha ..., akkor én meg a római pápa vagyok.
ha ..., annál inkább.
ha ..., annál jobb
Ha ..., annál jobb.
Ha ..., mondja meg őszintén! (ne kerteljen)
ha ..., már az is nagyon jó lesz.
ha ..., nem tudnék a szemedbe nézni.
ha ...-t halljuk beszélni róla, elhisszük, hogy a ...
ha ...-t használunk
ha a papírt ilyen módon kezeljük
ha a tíz évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk össze
ha akarod.
ha akarod.
ha akarod... (beleegyezés)
ha az emberileg lehetséges
ha az oldószer nem hatna
Ha azt hiszi, hogy ..., akkor nagyon téved.
Ha belegondolok, hogy gyerekkoromban szerettem homokvárat építeni...
ha belegondolsz
ha beválik (kísérlet)
ha biztosak vagyunk afelől, hogy ...
ha Budapesten jár, keressen meg!
ha csak ... alapon is.
ha csak ... is
ha csak néhány processzor miatt aggódunk, ...
ha egy pillanatra elgondolkodik rajta
ha egyáltalán lehet, hogyan?
ha elfogad egy tanácsot egy öregembertől
ha előre tekintünk, ... (ami a jövőt illeti)
ha engem kérdez, szerintem ...
ha erre céloz
ha erre gondol
ha erre gondol.
ha ez egyáltalán lehetséges, hogyan lehetne a legjobban leszűkíteni a témakört?
ha ez igaznak bizonyul (valóban így van)
ha ez valóban így van, ...
ha ez így megy tovább, ...
ha felidézzük magunkban a ... ábrát, láthatjuk, hogy ...
ha fennáll a ... veszélye (munkavédelem)
ha gondolja, küldhetünk magáért egy kocsit
ha győzni akar (mozgalom)
ha hagynak (azt csinálni, amit akarok)
ha hihetünk a Sunday Times-nak, ...
ha igen, melyik? (kérdőíven)
ha jó kilátások vannak a ...-ra (valószínű)
ha jól értem
ha jól értem, ...
ha jön a tavasz
ha kedves az életed
ha keresztre feszítenek, se tudtam volna ...
ha komolyan beszélünk a ...-ról
ha kíváncsi a véleményemre
ha kíváncsi a véleményemre, ...
ha kíváncsi a véleményemre, ...
ha kíváncsi vagy a véleményemre
ha közelebbről megvizsgáljuk
ha legalább ne lennék megfázva!
ha lenne szíves ... (gúny.)
ha látod (ha találkozol vele)
ha magának mindegy
ha megbocsát
ha megbocsátja, hogy orvosi szakkifejezéseket használok
Ha megenged egy megjegyzést, ...
ha megengedi, itt maradok
ha minden a tervek szerint halad, ...
ha minden jól megy
ha minden jól megy
ha minden jól megy
ha minden jól megy, ...
ha minden más azonos
ha minden rendben megy
ha mindenki más nem is
ha mondjuk ...
ha már erről van szó, ...
ha már itt tartunk
ha már itt tartunk (vitában)
ha már nem használhatsz, legalább ne árts!
ha másért nem is, azért, mert ...
ha még senki sem mondta volna önnek, ...
ha nehézsége támad
ha nem a legfontosabb
ha nem erről van szó (ha nem ez a helyzet)
Ha nem esik nehezére, megmondaná, hogy ...?
ha nem fontosabb, mint a ...
ha nem haragszik meg, mondanék valamit.
ha nem haragszik, mondanék valamit.
ha nem használod, elveszíted (képességet)
ha nem lenne, ki kellene találni
ha nem látom, nem gondolok rá.
ha nem még jobban (fokozásként)
ha nem tévedek, ...
ha nem veszi rossz néven
ha netalántán ...
ha nincs 35 éves, egy sem!
ha segíthetek valamiben, szóljon nyugodtan!
ha semmi nem jön közbe
ha sikeresnek bizonyul, ...