Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
alapkérdései
alapkő
alapkő (átv.)
alapkő (átv.)
alapmű
alapmű (referenszmű)
alapművelet
alapok (vállalat saját forrásai)
alapoktól kezdve
alapoperátor (bázisoperátor)
alaposan megnéz vmit
alaposan megvizsgálni vmit
alaposan tárgyalja a ...-kat. (behatóan)
alaposan átvizsgáltak (bennünket)
alappont (pl. tizedespont)
alaprajz (melyik emeleten mi van)
alapszabályzatban van lefektetve (pártról)
alapszervezetek
alapszervezetek
alapszervezetek (párton belül)
alapszerződés
alapszintű angoltudás
alapszolgáltatások
alapszám
alapszámkomplemens
alapszámos ábrázolás
alapszó
alaptalan (állítás)
alaptevékenység nyeresége
alaptudomány művelője
alaptárgykörök (bibliográfiában)
alaptörvény
alaptőke
alaptőke
alapul :a könyv a szerző oktatási munkáján alapul
alapuló :9000 címen alapuló összehasonlítás
alaputasításkészlet
alapvető referenszmű
alapvető áttörés (átv.)
alapzaj
alapzaj
alapértelmezés
alapértelmezés szerinti opció
alapító atyák (USA)
alapító kongresszus
alapító tag
alapító tagja
alapító tagja (szervezetnek)
alatt (... címszó alatt)
alatt :mennyi idő alatt ér ...-ba? (levél)
alatt :rövid idő alatt (helyreállít)
alatta :a ...-t értve alatta
alatti lakos (lakcím)
album (beragasztott újságcikkekből, levelekből stb.)
album :lemezalbum
alcímű
alelnöki poszt (elnökjejölt mellett)
alelnökjelölt (USA, választási kampányban)
alelnökjelöltje vkinek
alelnökjelöltje vkinek
alezredes
alfabetikus ellenőrzés
alfageometrikus
alfanumerikus
alfanumerikus
alfejezet
alfejezet
algebrai képletek
algoritmus (vmire)
algoritmusfordítás
alig ismertelek meg.
alig tudom nyitva tartani a szemem.
alig van példa a ...-ra
alig várom már, hogy ...-hassak.
alig várom!
Alig. (alig ismeri)
aligha akad olyan férfi, aki ...
aligha kell hangsúlyoznunk
Aligha kell mondani, hogy ...
aligha lehet kérdéses, hogy ...
aligha meglepő
aligha volt szükségük bátorításra
alkalmanként
alkalmasint csupa lim-lom.
alkalmasság (feladat ellátására)
alkalmatlan a szerepére (szoc.pszich.)
alkalmazható a ...-ban
alkalmazható a ...-ra
alkalmazkodik a változó igényekhez
alkalmazkodni a gyors változásokhoz
alkalmazkodva a ...-hoz
alkalmazkodás
alkalmazott eljárás (átvett)
alkalmazott módszer
alkalmazott tudományi terület
alkalmazás :könyvtári alkalmazásokkal
alkalmazása magyar viszonyokra
alkalmazási jog (munkajog)
alkalmazási programcsomag