Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<jdict-EngHunExpressions>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  
Words List:
ifjúságpolitikai bizottság (MSZMP KB mellett)
igaz :ugyanez igaz a ...-ra
igaz :ugyanez igaz a ...-ra is.
igaz :ugyanez igaz a ...-ra.
igaz a ...-ra (érvényes)
igaz, hogy ...
Igaz?
igaza van :legyen magának igaza!
igaza van :mint kiderült, ebben igazad volt.
igaza van :tökéletesen igaza van.
igaza van ebben.
igazak álmát aludta, amikor ...
Igazam van, vagy nincs igazam?
igazgatási költségek
igazgatási költségek
igazgató (könyvtári rendszerben?)
igazgatóhelyettes (könyvtárban)
igazgatóság
igazi kommunista
igazi kommunista
igazodás :újbóli igazodás vmihez
igazol (feltételezést)
igazol (megerősít, elméletet)
igazol (nézetet)
igazolja a személyi azonosságát!
igazság :az a keserű igazság, hogy ...
igazság :az egyetlen igazság (dogma)
igazság :bár némi igazság lehet benne
igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy ...
igazság morzsája
igazság pillanata
igazság szerint ...
igazság szerint ...
igazság szerint ...
igazságos :nem lennék igazságos a ...-val szemben, ha ...
igazságos ügyért harcolnak
igazságszérum
igazságtáblázat
igazságtáblázat
igazságtáblázat (logikai műveleteknél)
igazságérték
igazságüguminiszter
igazságügyminisztérium
igazán :nagyon sajnálom, igazán.
igazán hálás lennék érte.
igazán nagylelkű vagy!
igazán nagyon jó. (étel)
igazán?
Igazán? (meglepődés)
igen is meg nem is
igen is meg nem is.
igen részletesen foglalkozik a ...-val
igen részletesen szól erről
igen, az beszél.
Igen, azt hiszem.
igen, bizonyos értelemben
igen, ha úgy vesszük
igen, hogyne
Igen, különben nem fizettek volna ennyit.
Igen, valahogy úgy.
Igen, így van.
Igen?
igen? (tényleg?)
igy van, ugye? (adatellenőrzés)
Igyunk a ...-ra!
igyunk most a ...-ra!
igény (csökken)
igény :a teljesség igénye nélkül
igény mutatkozik rá
igény vmire
igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke
igénybe vett könyvtári szolgáltatások
igénybe vett könyvtári szolgáltatások
igénybe vevők (cég szolgáltatásait)
igénycsoportok
igényes (munka, feladat)
igényes :anyag- és energiaigényes cikkek
igényhívás
igénylő (dokumentumkérő)
igényorientált szolgáltatások
igényt kielégíteni
igényt kielégíteni (betölteni?)
igényt kielégíteni (ellátni)
igényt kiváltani (felkelteni)
igényt támaszt vmire
igényt támasztani vmire
igénytípus
igényvizsgálat (állománygyarapítási tervhez)
ijesztőnek talál
ikervonal (telefon)
ikszedszer (sokadszor)
illegális adatfelhasználó (számítógép-kalóz)
illegálisan szerzett nyereség (?)
illemhely
illesztés
illesztés
illesztés szétválasztása
illesztési felület
illesztési veszteség