Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<hungarian-english>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  
Words List:
ajándék
ajándék lónak ne nézd a fogát
ajándék volt
ajándékba ad vmit vkinek
ajándékba kap vmit
ajándékként
ajándékoz
ajándékoz vmit vkinek
ajándékozásra alkalmas
ajándékszelvény
ajándéktárgy
ajándéktárgyak
ajándékutalvány
ajánl
ajánlat
ajánlatos
ajánlatos lenne
ajánlatosság
ajánlatot tesz
ajánlatot tesz vmire
ajánlatot visszautasít
ajánlattevõ
ajánlható
ajánlkozik vmi megtételére
ajánlott
ajánlott küldemény
ajánlott levél
ajánlott postai küldemény
ajánlottként való feladás
ajánlva ad fel
ajánlva ad fel levelet
ajánlva vesz fel levelet
ajánlás
ajánlással ellát
ajánló
ajánlólevél
ajóka
akad
akadozik
akadozva elmond
akadozva indul (motor)
akadozó
akadozó mozdulatokkal megy
akadály
akadály (golfpályán)
akadály elõtt megtorpan
akadály nélkül
akadály nélküli
akadályba ütközik
akadálymentes
akadályokat gördít vki útjába
akadályon vaktában átugrik
akadályoz
akadályoz vmit
akadályozatlan
akadályozott
akadályozott leszállás
akadályoztatás
akadályozza a forgalmat
akadályozza vkinek a mozgását
akadályozza vminek a növését
akadályozzák
akadályozás
akadályozó
akadályt gördít vmi elé
akadályt vaktában vesz
akadálytalan
akadálytalan elõretörés
akadálytalan folyás
akadálytalan kilátás
akadálytalan áramlás
akadálytalanul
akadálytalanul utazik
akadályverseny
akadályversenyen ugrat
akadék
akadékoskodik
akadékoskodás
akadékoskodó
akadékoskodó személy
akadémiai
akadémiai tag
akadémikus
akadémikusan
akar
akar csinálni vmit
akar hozzánk csatlakozni?
akar tenni vmit
akarat
akaraterõ
akaratgyengeség
akarati
akaratlagos
akaratlagosan
akaratlan
akaratlanul
akaratos
akaratosan
akaratosság