Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<hungarian-english>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  
Words List:
hogy kibe köthessen bele
hogy kifújja magát
hogy körülötte forog a világ
hogy közöljem
hogy lehet az hogy
hogy lehetséges az hogy
hogy lehetséges?
hogy leültem
hogy maradjunk
hogy meg kell mondanom
hogy megbetegszik
hogy megcsinál vmit
hogy megcsinálhasson vmit
hogy megihassuk
hogy megmenekült
hogy megmondja az igazságot
hogy megszerezzen vmit
hogy megtegyen vmit
hogy megtehetem
hogy megtesz vmit
hogy megy a dolgod?
hogy megy a sorod?
hogy megy?
hogy menjek
hogy mennek a dolgok?
hogy mennyire hasznodra válik
hogy merészel?
hogy merészeled?
hogy mi minden nem történik!
hogy milyen ostoba
hogy mit tesz
hogy méltányosak legyünk vele
hogy nagyfejû
hogy ne
hogy nem
hogy nem is lehet igaz
hogy nem voltál ott
hogy nem!
hogy néz ki?
hogy növelje kétségbeesésemet
hogy rövid legyek
hogy siettessék
hogy szavamat rövidre fogjam
hogy tegyen vmit
hogy tehessen vmit
hogy tele legyen
hogy tesz vmit
hogy tetszik?
hogy továbbmenjünk
hogy továbbálljunk
hogy télen fûts
hogy többet nem jön vissza
hogy történt ez?
hogy történt?
hogy vagy?
hogy van az a híres lábad?
hogy van az hogy
hogy van õ?
hogy van?
hogy vedd tudomásul
hogy viselkedsz?
hogy vmit megtesz
hogy volt!
hogy válaszoljon
hogy áll a dolog?
hogy áll a játék?
hogy állnak a dolgaid?
hogy állnak a dolgok
hogy éljünk
hogy így legyen
hogy õ a világ közepe
hogy összejönnek a dolgok!
hogy úgy legyen!
hogy úgy mondjam
hogy üljön le
hogy...?
hogyan jutok oda?
hogyan juttassam el hozzád?
hogyan lehetséges hogy
hogyan történhet hogy
hogyan?
hogyishívják
hogyne
hogyne!
hokedli
hokiütõ
hol
hol hideg
hol jártál iskolába?
hol meleg
hol nem volt
hol szívélyes hol hûvös
hol szívélyes hol tartózkodó
hol tartasz?
hol van a folyószámlád?
hol van a szûkebb hazája?
hol van a szûkebb pátriája?
hol van ennek a párja?
hol áll a feje