Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<hungarian-english>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  
Words List:
bizalmas tippet szerez vmirõl
bizalmas titokba beavat
bizalmas titokba beavat vkit
bizalmas tájékoztatás
bizalmas viszonyban van vkivel
bizalmas értekezlet
bizalmas értekezletet tart
bizalmas értekezletre megy
bizalmas értesítés
bizalmas értesülés
bizalmasa vkinek
bizalmasan
bizalmasan figyelmeztet
bizalmasan figyelmeztetik
bizalmasan közöl
bizalmasan közöl vmit
bizalmasan közöl vmit vkivel
bizalmaskodik vkivel
bizalmaskodva
bizalmaskodás
bizalmaskodó
bizalmasság
bizalmatlan
bizalmatlanság
bizalmatlanság szavazása
bizalmatlansági indítvány
bizalmi
bizalmi meghatalmazás
bizalmi szavazat
bizalmi szavazás
bizalmi tulajdon-átruházás
bizalmi állás
bizalmába avat vkit
bizalmát helyezi vkibe
bizalmát méltatlanra pazarolta
bizalmát veti vkibe
bizalom
bizalomgerjesztõ
bizalomgerjesztõen
bizalommal
bizalommal való visszaélés
bizalommal van vki iránt
bizalommal viseltetik
bizalomra méltó
bizalomra méltóan
bizalomra nem méltó
bizalomteljes
bizarr
bizarr díszítés
bizarr minta
bizarr mûalkotás
bizarr rajz
bizarrság
bizgentyû
bizodalom
bizomány
bizományba
bizományba ad
bizományban
bizományi díj
bizományi áru
bizományi ügynök
bizományi üzlet
bizományos
bizonnyal
bizony
bizony!
bizonygat
bizonygatja hogy
bizonygató
bizonylat
bizonyos
bizonyos alkalomra készült
bizonyos emberek
bizonyos fokig
bizonyos határok között
bizonyos idõn túl
bizonyos idõponton túl
bizonyos mértében
bizonyos mértékben
bizonyos mértékig
bizonyos pontig
bizonyos számú emberek
bizonyos tekintetben
bizonyos vmi felõl
bizonyos vmiben
bizonyosan
bizonyosság
bizonyság
bizonyságot tesz
bizonyságot tesz vmirõl
bizonyságul felhoz
bizonyságul szolgál
bizonytalan
bizonytalan a megélhetése
bizonytalan egészség
bizonytalan elképzelés
bizonytalan eshetõség
bizonytalan helyzetben van