Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<hungarian-english>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  
Words List:
addig jutott a mondókájában
addig nem
addig nyújtózkodik
addig veri a vasat
addig veri a vasat amíg meleg
addig üsd a vasat
addigra
addison-kór
additivitás
additív jelleg
adekvát
adenoid
adhéziós abroncs
adiabatikus
adipinsav
adj csipetnyi borsot hozzá
adj egy cigit!
adja a bankot
adja a beteget
adja a buzit
adja a királynõt
adja a nagyurat
adja a tudatlant
adja az aranyifjút
adja az elõkelõt
adja az ostobát
adja az ártatlant
adja meg az egyes tételeket!
adja át szívélyes üdvözletemet
adjunktus
adjusztál
adjusztálás
adminisztratív
adminisztratív munka
adminisztráció
adminisztrációs tiszthelyettes
adminisztrációs õrmester
adminisztrátor
admirális
admirális lepke
admittancia
adogatás
adogatási lendület
adogatási lendületvétel
adogató vagy fogadó
adogatóudvar
adogatóvonal
adok-kapok verekedés
adoma
adomány
adománylevél
adományokat gyûjt
adományoz
adományoz vmit vkinek
adományozás
adományozási joga van fölötte
adományozási okirat
adományozó
adoptál
adoptálás
adott
adott esetben
adott körülmények között
adott szó
adott területen
adottság
adottságok
adrenalin
adszorbeál
adszorpció
adszorpciós sávok
adu
adu király és felsõ együtt
aduval üt
adás
adásban van
adásszünet
adást behangol
adást újra ad
adást újra közvetít
adásvétel
adó
adóantenna
adóbevételek
adócsökkentés
adódik
adódik vmibõl
adófelügyelõ
adófizetõ
adóhivatal
adók és illetékek
adókivetés
adókkal csökkentett
adókészülék
adóleszállítás
adómentes
adómérséklés
adós
adós marad vkinek