Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
archaeolegwr [archaeolegwyr, m.]
archangel [archangylion, m.]
archdderwydd [-on, m.]
archddiacon (archddiagon) [-iaid, m.]
archdestun [m.]
archdeyrnaeth [-au, f.]
archdraffordd [archdraffyrdd, f.]
archdraffordd gwybodaeth
archdraffordd gwybodaeth
archeb [-ion, f.]
archeb bost
archeb bost
archebu [archeb-]
archen [f.]
archenad [m.]
archesgob [-ion, m.]
archesgobaeth [-au, f.]
archfa [archfeydd, f.]
archfarchnad [-oedd, f.]
archgyfrifiadur [-on, m.]
archgyfrwng [m.]
archiad [m.]
archif [-au?, f.]
archoffeiriad [archoffeiriaid, m.]
archoll [-ion, mf.]
archolli [archoll-]
archwaeth [-au, f.]
archwaethu [archwaeth-]
archwaethus
archwiliad [-au, m.]
archwilio [archwili-]
archwilio cyfrifon
archwilio cyfrifon
archwiliwr [archwilwyr, m.]
ardal [-oedd, f.]
ardalaeth [-au, f.]
ardalydd [-ion, m.]
ardalyddes [-au, f.]
arddan.gos (arddangos) [arddan.gos-; 3.s. ardden.gys; 2.s.imp. arddan.gos]
arddan.gosfa (arddangosfa) [arddan.gosfeydd, arddangosfeydd, f.]
arddan.gosiad (arddangosiad) [-au, m.]
arddan.goswr (arddangoswr) [arddan.goswyr, m.]
arddel [arddel-]
arddeliad [-au, m.]
arddelu (arddelwi) [arddel-]
ardderchog
ardderchogrwydd [m.]
arddodi [arddod-]
arddodiad [-au, m.]
arddodiad [arddodiaid, m.]
arddu [ardd-]
arddull [-iau, f.]
arddullio [arddulli-]
arddulliwr [arddullwyr, m.]
arddullydd [-ion, m.]
arddun
arddunedd [m.]
ardduniad [m.]
ardduniant [ardduniannau, m.]
arddunol
arddwr [arddwyr, m.]
arddwrn [arddyrnau, m.]
arddwyrain* [arddwyr-]
arddyrchafu (arddyrchafael) [arddyrchaf-]
arddyrnau
arddywediad [-au, m.]
ardreth [-i, f.]
ardrethol
ardrethu [ardreth-]
ardwy [m.]
ardyst
ardystiad [-au, m.]
ardystiedig
ardystio [ardysti-]
aredig [ardd-; 3.s. & 2.s.imp. ardd]
areitheg [f.]
areithfa [f.]
areithiau
areithio [areithi-]
areithiwr [areithwyr, m.]
areithydd [-ion, m.]
areithyddiaeth [f.]
arel [m.]
aren [-nau, f.]
arestiad [-au, m.]
arestio [aresti-]
areulder (areuledd) [m.]
arf [-au, mf.]
arfaeth [-au, f.]
arfaethu [arfaeth-]
arfarnu [arfarn-]
arfau anelog
arfau anelog
arfau bonedd
arfau bonedd
arfau rhyfel
arfau rhyfel
arfbais [arfbeisiau, f.]
arfdy [arfdai, m.]