Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
atomegydd [-ion, m.]
atomeiddio [atomeiddi-]
atomfa [-+u, atomfeydd, f.]
atomiaeth [f.]
atomig
atosodiad [-au, m.]
atreg [m.]
atroi (ad-droi) [atro- &i, ad-dro- &i; 3.s. atry, ad-dry; 2.s.imp. atro, ad-dro]
atsain [atseiniau, f.]
atseinio (atsain) [atseini-]
atseiniol
atwf (ad-dwf) [atyfion, ad-dyfion, m.]
atyblu (ad-ddyblu, atddyblu) [atybl-, ad-ddybl-, atddybl-]
atyfiant [atyfiannau, m.]
atyfu (ad-dyfu) [atyf-, ad-dyf-]
atynfa [atynfeydd, f.]
atyniad [-au, m.]
atyniadol (atynnol)
atynnu [atynn- &1, atyn- &2+]
au [euon, m.]
aur
aur [m.]
aur coeth
aur coeth
aur mâl
aur mâl
awch [m.]
awchddur
awchlym
awchlymu [awchlym-]
awchus
awdl [-au, odlau, f.]
awdlaidd
awdur [-on, -iaid, m.]
awduraidd
awdurdod [-au, m.]
awdurdodedig
awdurdodi [awdurdod-]
awdurdodol
awdures [-au, f.]
awduriaeth [f.]
awdwr [awdwyr, m.]
awel [-on, f.]
awel o wynt
awel o wynt
awel o wynt
awelan [f.?]
awelog
awen [-au, f.]
awenddrud
awenog (awenol)
awenydd [-ion, m.]
awenyddes [-au, f.]
awenyddiaeth [f.]
awenyddol
awenyddu [awenydd-]
awff [m.]
awgrym [-au, -iadau, m.]
awgrymiad [-au, m.]
awgrymiadol (awgrymog)
awgrymu [awgrym-]
awr [oriau, f.]
awrlais [awrleisiau, m.]
awrlestr [-i, m.]
awron [f.]
awrwydr [-au, m.]
Awst [m.]
Awstin
Awstralia
Awstria
awtarchiaeth [-au?, f.]
awtocrat [-iaid, m.]
awtocratiaeth [f.]
awtocratig
awtomateiddio [awtomateiddi-]
awtomatig
awydd [-au, m.]
awyddfryd [m.]
awyddfrydig
awyddu [awydd-]
awyddus
awyr [f.]
awyrborth [m.]
awyrdrom [-au, f.]
awyren [-nau, -ni, f.]
awyren hofran
awyren hofran
awyrendy [awyrendai, m.]
awyrenfa [awyrenfeydd, f.]
awyrennwr [awyrennwyr, m.]
awyrgylch [-au, -oedd, mf.]
awyrgylchol
awyriad [f.]
awyrlong [-au, f.]
awyro (awyru) [awyr-]
awyrog
awyrol
baban [-od, m.]
babanaidd