Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
baw [m.]
bawaidd
bawd [bodiau, bodau, mf.]
bawddyn [-ion, m.]
bawdfedi [bawdfed-]
bawdfys [-edd, m.]
bawdheglu [bawdhegl-]
bawdy [bawdai, m.]
bawedaidd
baweiddrwydd [m.]
bawiach
bawlyd
bawyn [-ion?, m.]
bechan [f.]
bechanigen [-nau?, f.]
bechgyn
bechgynnos
becso [becs-]
Beda
bedd [-au, -i, m.]
beddadail [m.]
beddargraff [-iadau, m.]
beddfaen [beddfeini, m.]
beddgell [-oedd, f.]
beddrod [-au, m.]
bedlam [-od, mf.]
bedwen [bedw, f.]
bedwlwyn [-i, m.]
bedydd [-iau, m.]
bedydd-lestr [-i, m.]
bedyddfa [bedyddfâu, bedyddfeydd, f.]
bedyddfaen [bedyddfeini, m.]
bedyddfan [-nau, f.]
bedyddfeini
bedyddiad [-au, m.]
bedyddiedig
bedyddio [bedyddi-]
bedyddiol
Bedyddiwr [Bedyddwyr, m.]
befo
begegyron
begian [begi- ?]
begio [begi-]
beiau
Beibl [-au, m.]
Beibl-gludydd [-ion, m.]
Beiblaidd
beic [-s, m.]
beichiad [-au?, m.]
beichiau
beichio [beichi-]
beichiog
beichiogi [-eiau?, m.]
beichiogi [beichiog-]
beichiogiad [m.]
beichiogrwydd [m.]
beichus
beiddgar
beiddgarwch [m.]
beiddio [beiddi-; 3.s. & 2.s.imp. baidd]
beiddiwr [beiddwyr, m.]
beidr [m.?]
beilch (beilchion)
beili [-%aid, -%au, m.]
beiliaeth [-au?, f.]
beio [bei-]
beiog
beirdd
beirniad [beirniaid, m.]
beirniadaeth [-au, f.]
beirniadol
beirniadu [beirniad-]
beisfa [beisfeydd, -oedd, f.]
beisfan [-nau, mf.]
beisfor [-oedd, m.]
beisgawn [-au, f.]
beisgawnu [beisgawn-]
beisio [beisi-]
beisle [-oedd, m.]
beiston [-nau, f.]
beius
beiusrwydd [m.]
beiwr [bewyr, m.]
beiyn [m.]
bela [-+u?, m.]
belau [bylau, m.]
bellach
belt [-iau, m.?]
belt diogelwch
belt diogelwch
ben [-ni, f.]
bencydd
bendigedig (bendigaid)
bendigo [bendig-]
bendith [-ion, f.]
bendithio [bendithi-]
bendithiol
bendithiwr [bendithwyr, m.]
benthyca (benthycio) [benthyc-, benthyci-]