Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
celwyddwr [celwyddwyr, m.]
celyd
celynnen [celyn, f.]
celynnog
celynnog [-ion?, f.]
celyrnaid (celyrned) [celyrneidiau, m.]
celyrnau
cemeg [f.]
cemegol
cemegwr [cemegwyr, m.]
cemyg
cemyw [-ion, m.]
cen [m.]
cenadaethau
cenadwri [-au, f.]
cenadwriaeth [-au?, f.]
cenau [cenawon, m.]
cenawes [-au, f.]
cenedl [cenhedloedd, f.]
cenedl-ddyn [-ion, m.]
cenedlaethau
cenedlaethol
cenedlaetholdeb [m.]
cenedlaetholi [cenedlaethol-]
cenedlaetholwr [cenedlaetholwyr, m.]
cenedledig
cenedlgarwch [-au?, m.]
cenedlgarwr [cenedlgarwyr, m.]
cenel [m.?]
cenfaint [cenfeiniau, cenfeintiau, f.]
cenfigen [-nau, f.]
cenfigennu [cenfigenn- &1, cenfigen- &2+]
cenfigennus (cenfigenllyd)
cengl [-au, f.]
cenglu [cengl-]
cenglyn [cenglau, -ion, m.]
cenhadaeth [cenadaethau, f.]
cenhadau
cenhades [-au?, f.]
cenhadol
cenhadon
cenhadu [cenhad-]
cenhadwr [cenadwriau, m.]
cenhedlaeth [cenedlaethau, f.]
cenhedliad [-au, m.]
cenhedlig
cenhedloedd
cenhedlu [cenhedl-]
cenhinen [cennin, f.]
cenhinen Bedr
cenhinen Bedr
cenlli [-eiau?, m.]
cenllif [m.]
cenllysg [m.]
cenna [cenn- &1, cen- &2+]
cennad [cenhadau, cenhadon, f.]
cennin
cennog
cennu [cenn- &1, cen- &2+]
cennyn
ceraint
cerbyd [-au, m.]
cerbydres [-i, f.]
cerbydwr [cerbydwyr, m.]
cerdd
cerdd [cyrdd, -i, -au, f.]
cerddber
cerddbrenni
cerddbresi
cerdded [-i?, m.]
cerdded [cerdd-; 3.s. & 2.s.imp. cerdd]
cerddediad [-au, m.]
cerddedwr [cerddedwyr, m.]
cerddetan [cerddetan- ?]
cerddgar
cerddinen [cerddin, f.]
cerddor [-ion, m.]
cerddores [-au?, f.]
cerddorfa [cerddorfeydd, f.]
cerddoriaeth [f.]
cerddorol
cerddwr [cerddwyr, m.]
cerdin
cerdyn [cardiau, m.]
cerdyn smart
cerdyn smart
Ceredigion
cerfddelw [-au, f.]
cerfiad [-au, m.]
cerfiadaeth [-au, f.]
cerfiedig
cerfiedydd [-ion?, m.]
cerfio [cerfi-]
cerfiwr [cerfwyr, m.]
cerflun [-iau, m.]
cerfluniaeth [f.]
cerflunydd [cerflunwyr, m.]
cerfwaith [m.]
cerfysgrif [-au, f.]