Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
agorwr [agorwyr, m.]
agorydd [-ion, m.]
agos
agos
agos [agos- &adj; nesed; nes; nesaf]
agos at
agos at
agos at
agos at
agos i
agos i
agosa/u [agos- &a/u]
agosaol
agosatrwydd [m.]
agosrwydd [m.]
agronomeg [-au, f.]
agwedd [-au, mf.]
agwedd [agwedd-]
agweddi [m.]
agwrdd*
Ahasferus
ai
ai
ai e?
ai e?
ai peidio
ai peidio
aidd [m.]
Aifft, Yr [m.]
aig (eigiau) [f.]
ail
ail
ail- (eil-)
ail-drefnu [ail-drefn-]
ail-law
ail-lenwi [ail-llanw-; 3.s. ail-lleinw; 2.s.imp. ail-llanw]
ail-lwytho [ail-lwyth-]
ailadrodd [ailadrodd-; 3.s. ailedrydd; 2.s.imp. ailadrodd]
ailadroddiad [-au, m.]
ailbrisiad [-au, m.]
ailddechrau [ailddechreu-; 3.s. & 2.s.imp. ailddechrau]
ailddigwydd [ailddigwydd-]
aildradoddi [aildradodd-]
ailenedigaeth [f.]
aileni [ailen-]
ailenyniad [m.]
Ailfedyddiwr [Ailfedyddwyr, m.]
ailglafychu [ailglafych-]
ailgyflawni [ailgyflawn-]
aillt* [eilltiaid, eillt, m.]
ailosod [ailosod-; 3.s. ailesyd; 2.s.imp. ailosod]
ailwampio [ailwampi-]
ailymhoelyd [ailymhoel-]
ailystyried [ailystyri-]
ais
alaeth
alaeth [m.]
alaethu [alaeth-]
alaethus
alaf [-oedd, elyf, m.]
alar [-au, m.]
alarch [-au, elyrch, m.]
alarchen [f.]
alarches [-au, f.]
alaru [alar-]
alaru ar
alaru ar
alaw [-on, f.]
alban [m.]
Alban, yr
Albanwr [Albanwyr, m.]
albwm [m.]
alcali [m.]
alcali%aidd
alcam [m.]
alcemeg [f.]
alch wartheg
alch wartheg
alch* [eilch, -au, f.]
alcof [m.]
alcohol [f.]
ale [m.]
alegori [m.]
alga [-+u, m.]
algebra [m.]
all-lein
allafon [-ydd, f.]
allan
allan o gyrraedd
allan o gyrraedd
allan o gyrraedd
allanfa [allanfeydd, f.]
allanol
allblyg
alldaith [alldeithiau, f.]
alledu [alled-]
allffynonellu [allffynonell-]
allfor [-ion, m.]
allforio [allfori-]