Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
amgyffred [-ion, m.]
amgyffred [amgyffred-]
amgyffrediad [m.]
amgylch [-au, -oedd, m.]
amgylchedd [-ion, -au, m.]
amgylchfyd [m.]
amgylchfydol
amgylchiad [-au, m.]
amgylchiadol
amgylchu [amgylch-]
amgylchyn*
amgylchynol
amgylchynu [amgylchyn-]
amharch [m.]
amharchu [amharch-]
amharchus
amhariad [m.]
amharod
amharodrwydd [m.]
amharu [amhar-]
amharus
amhechadurusrwydd [m.]
amhendant (amhenodol)
amhenfenderfynol
amhenodol
amherchi [amherch-]
amherffaith
amherffeithrwydd [m.]
amhersonol
amherthnasol (amherthynasol)
amherthynol
amheuaeth [-au, f.]
amheuedd [m.]
amheugar
amheuol
amheus
amheuthun
amheuthun [-ion, m.]
amheuwr [amheuwyr, m.]
amhiniog (amhinog) [-ion, -au, m.]
amhlaid (amhleidiol; amhleitgar)
amhlantadwy
amhleidiaeth [f.]
amhleidiol (amhleitgar)
amhleidydd [-ion, m.]
amhoblog
amhoblogaidd
amhosibl (amhosib)
amhriodol
amhrisiadwy
amhrofiadol
amhrydlon
amhrysur
amhu+r (amhurol, amur)
amhurdeb (amhuredd) [-au, m.]
amhwrpasol
amhwyllo [amhwyll-]
amhwyllog
amhwyllter (amhwylltod; amhwylltra) [m.]
amhwyllus
aml (amal)
aml (amal) [aml- &adj]
aml-ddiwylliannol
aml-fynediad
amlblwyfydd [-ion, m.]
amlblyg
amldasg
amldasgio [amldasgi-]
amldduwiad [amldduwiaid, m.]
amldduwiaeth [f.]
amlder (amldra) [m.]
amleiriog
amlen [-ni, f.]
amlffurf
amlgainc
amlhad [m.]
amlhau [aml- &hau]
amlinell [-au, f.]
amlinelliad [-au, m.]
amlinellu [amlinell-]
amliwio [amliwi-]
amlochrog
amlosgfa [amlosgfeydd, f.]
amlosgi [amlosg-]
amlwg [amlyc- &adj]
amlwreiciaeth (amlwreigiaeth) [f.]
amlwreiciwr (amlwreigiwr) [amlwreicwyr, amlwreigwyr, m.]
amlygiad [-au, m.]
amlygrwydd [-au, m.]
amlygu [amlyg-]
amlygyn [-nau, m.]
amlymu [amlym-]
amnaid [amneidiau, f.]
amneidio [amneidi-]
amner [-au, m.]
amnewid [amnewidi-]
amnewidiad [-au, m.]
amnifer
amnifer [-oedd, m.]