Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<welsh-english>Words List:
Page 1  Page 2  
Words List:
cymdeithgar
cymdeithion
cymdogaeth (cymydogaeth) [-au, f.]
cymdogaethol (cymydogaethol)
cymdoges (cymydoges) [-au, f.]
cymdogion
cymdogol (cymydogol)
cymedr [-au?, m.]
cymedrig
cymedrol
cymedroldeb [m.]
cymedrolder [-oedd?, m.]
cymedroli [cymedrol-]
cymedrolwr [cymedrolwyr, m.]
cymell [cymhell- &1, cymell- &2+; 3.s. & 2.s.imp. cymell]
cymelliadol
cymen
cymer [-au, m.]
cymer ofal
cymer ofal
cymeradwy
cymeradwyaeth [-au, f.]
cymeradwyo [cymeradwy-]
cymeradwyol
cymeriad [-au, m.]
cymerwch ofal
cymerwch ofal
cymeryd
cymesur
cymesuredd [m.]
cymesurol
cymhareb [-au?, f.]
cymhares [cymaresau, f.]
cymhariaeth [cymariaethau, f.]
cymharol
cymharu [cymhar-]
cymharus
cymheiriaid
cymhelliad [cymhellion, m.]
cymhellol
cymhellwr [cymhellwyr, m.]
cymhelri [-eiau?, m.]
cymhendod [m.]
cymhenllyd
cymhennaidd
cymhennu [cymhenn- &1, cymen- &2+]
cymhercyn
cymhibau
cymhleth
cymhlethdod [m.]
cymhlethu [cymhleth-]
cymhlyg
cymhortha [cymhorth-]
cymhorthdal [cymorthdaloedd, m.]
cymhwysiad [cymwysiadau, m.]
cymhwyso [cymhwys-]
cymhwysol
cymhwyster [cymwysterau, m.]
cymhwystra [m.]
cymod [m.]
cymodi [cymod-]
cymodlon
cymodol
cymodwr [cymodwyr, m.]
cymoedd
cymon
cymonedd
cymoni [cymon-]
cymonwr [cymonwyr, m.]
cymorth [cymorth-]
cymorth [m.]
cymorthdaloedd
cymowta [cymowt-]
Cymraeg
Cymraeg [f.]
Cymraes [f.]
cymrawd [cymrodyr, m.]
Cymreictod [m.]
Cymreig
Cymreigaidd
cymreigeiddio [cymreigeiddi-]
cymreiges [-au, f.]
Cymreigio [Cymreigi-]
Cymreigydd [-ion, m.]
Cymro [Cymry, m.]
Cymroaidd
cymrodedd [m.]
cymrodeddu [cymrodedd-]
cymrodeddwr [cymrodeddwyr, m.]
cymrodor [-ion, m.]
cymrodoriaeth [f.]
cymrodyr
Cymru [f.]
cymrwd [m.]
Cymry
cymryd (cymeryd) [cymer-; 3.s. & 2.s.imp. cymer]
cymryd arno
cymryd arno
cymryd rhan {yn}