Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
-�d
-�k
-�llv�ny
-�ll�
-�ll�s�g
-�l�
-�l�s�
-�n
-�rt
-�r�lt
-�s
-�zem
0 �s 4 �ra k�z�tti �rszolg�lat
0 �s 4 �ra k�z�tti �rs�g
1 tengeri m�rf�ld �r�nk�nt
1/4 pint
10 pontos bet�nagys�g
100 avoirdupois font
100 kilogramm
100-120 acre
1000 kilogramm
1000 kilokal�ria
1016 kilogramm
1066 m�ter
108 k�bl�b
10926 n�gyzetm�ter
11-es pont
12 pont nagys�g� bet�t�pus
14 font
16 pontos bet�nagys�g
16-os vonal
1648-as csonka parlament
1728 darab
1852 m�ter
1852 m�ter/�ra
19-es husz�rezred
190 literes boroshord�
1905-ben sz�letett
1931-ben v�gzett �vfolyam
1944-ben halt meg
2 fok 48 perc 45 m�sodperc
2-butin
20 pontos bet�nagys�g
20.-i nagybecs� levele
200 milligramm
21 shilling
21518 kilogrammos s�lym�rt�k sz�n m�r�s�hez
22 m�teres l�v�s
24 �v pap�r
240 liter
25 cent
25 centes p�nzdarab
25 font sterling
25 �v pap�r
250 �v pap�r
25695 �v
259 hekt�r
29 yard
3-4 p�szm�s sodrott k�t�l
3-alizarinszulfonsavas n�trium
30 milliliter
31 yard
37-38 gramm
40 x 51 centim�teres papiros�v
42-es sk�t ezred
440 yardos s�kfut�s
457 millim�ter
48 pontos bet�
480 �v pap�r
50 kilogramm
50%-os (us)
500 doll�r
500 font
500 l�bn�l alacsonyabban
500 m�terrel a tengerszint felett
57%-os (gb)
640 acre
660 yard (gyapj�b�l)
840 yard (pamutb�l)
88-ik gyalogezred
a
a baj megt�rt�nt
a baj soha nem j�r egyed�l
a balaton majd helyrehozza eg�szs�g�t
a balsors t�rvet�sei �s csap�sai
a balszerencse �gy akarta
a barom�ter magasan �ll
a becs�letes megtal�l� jutalomban r�szes�l
a becs�letess�g kifizet�dik
a becs�letnek eleget tettek
a bel�p�s tilos
a besz�d fellelkes�tette a hallgat�kat
a beteg a biztos gy�gyul�s �tj�n van
a beteg haldoklik
a beteg rohamosan hanyatlik
a beteg sz�pen gy�gyul
a bibli�ban olvassuk
a birtok re� sz�llt
a bizony�t�kok meggy�z�ek