Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
a gondolat a nyelven kereszt�l nyer kifejez�st
a gyakorlat felmeleg�ti a v�rt
a gyakorlat felpezsd�ti a v�rt
a gyan�nak az �rny�ka sem
a gyan�nak m�g az �rny�ka sem
a gyerekek j�tszanak
a gyerekek r� vannak utalva a sz�l�kre
a gyerekeket a sz�l�k tartj�k el
a gyereket el kell v�lasztani
a gyereket teh�ntejen nevelik
a gyermekek
a gy�gyvizek k�nes �z�ek
a gy�kereket k�nny� kir�ngatni
a gy�kereket k�nny� kit�pni
a gy�m�lcs�r�l ismered meg a f�t
a g�p g�z alatt �ll
a g�p teljes g�z alatt �ll
a g�pek szenet fogyasztanak
a haj� j�l fel volt szerelve
a haj� megakadt
a haj� nyomban elmer�lt a csatorna k�zep�n
a haj� nyomban els�llyedt a csatorna k�zep�n
a haj� szil�rdan �lt a z�tonyon
a haj� vesztegel
a halak term�szetes eleme a v�z
a hallgat�s beleegyez�s
a halottak nem besz�lnek
a hal�l tork�ban volt
a hal�l tork�ban voltam
a hal�l �rny�k�ban voltam
a hamrmadik felvon�s lerontja a darab hat�s�t
a hangodat v�ltem hallani
a haszn�latban der�l ki a min�s�g
a haza �rdeke mindenn�l fontosabb
a haza �rdeke mindent megel�z
a hegy vaj�dik
a helyzet egyre romlik
a helyzet egyre rosszabb
a helyzet enyh�lt
a hely�re
a hiba megesett
a hideg r�zott
a hideg tea nagyszer� ital
a hogyanja �s mik�ntje a dolognak
a hold felj�tt
a hold felkelt
a horgony megragad
a horgony nem fog
a horgony nem kapaszkodik a fen�kbe
a horgony nem tart
a hosszabbik
a hossz�
a hossz� szoknya kiment a divatb�l
a h� belepi a v�lgyet
a h� megmarad
a h� nem olvad el
a h�bor� el�tt sok�ig
a h�bor�k nyomor�s�got hoznak maguk ut�n
a h�bor�kat nyomor k�veti
a h�m�rs�klet lesz�llt null�ra
a h�m�r� 20 fokot mutat
a h�r elvette az �tv�gyamat
a h�r hallat�ra elment az �tv�gyam
a h�r igaznak bizonyul
a h�r igen meg�rvendeztetett
a h�r nagy �r�mmel t�lt�tt el
a h�rt a sajt� hozta
a h�rt a sajt� jelentette be
a h�rt a sajt� k�z�lte
a h�z ahonnan kij�tt
a h�z az utca m�sik oldal�n van
a h�z az utca t�ls� oldal�n van
a h�z el�tt
a h�z m�r nem �ll t�bb�
a h�zban
a h�zigazd�nk eg�szs�g�re!
a jelenleg belgiumk�nt ismert orsz�g
a jobbsz�rnyuk teljesen v�dtelen volt
a jobb�gy ur�nak tulajdona volt
a jog szerint neked van igazad
a j� eg�szs�g nagy kincs
a j� h�zass�g szerencse dolga
a j� isten tudja
a j�b�l sohasem el�g
a j�b�l sosem el�g
a j�g h�t�n is meg�l
a j�gen m�g nem lehet j�rni
a j�k �s a rosszak
a j�t�k a fontos
a j�t�k eld�ntetlen maradt
a j�t�k elveszett
a j�vend� fa benne rejlik a magban
a j�v� esem�nyei el�re vet�tik �rny�kukat
a j�v� titka
a j�v�re is gondolnunk kell
a kapun�l v�rlak
a katasztr�fa sok �ldozatot k�vetelt
a katasztr�f�nak sok �ldozata volt
a kaz�n megjav�t�s��rt