Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
az eg�sz orsz�g forrongott az el�gedetlens�gt�l
az eg�sz pereputty
az eg�sz rak�s
az eg�sz term�szet fel�bred
az eg�sz term�szet �letre kel
az eg�sz t�r�
az eg�sz t�vols�got megteszi
az eg�sz vacak csom�
az eg�sz vacak rak�s
az eg�sz vacaks�g
az eg�sz vil�g
az eg�sz vil�gon
az eg�sz vil�gon ismerik a nev�t
az eg�sz vonalon
az eg�sz �ldott nap
az eg�sz �vi
az eg�szen m�s
az eg�szs�g rov�s�ra
az elk�pzel�sem a k�vetkez�
az elk�vetkez� napok egyik�n
az ellens�gt�l is tanul az okos
az elm�lt hat �v
az els� k�r lefut�sa ut�n
az elt�ntek
az elveszett id� nem t�r vissza soha t�bb�
az el�ad�s folyik
az el�ad�s pontosan nyolckor kezd�dik
az ember
az ember a szok�sok rabja
az ember eg�sz ereje
az ember haja sz�la �gnek �ll t�le
az ember hal�lra neveti mag�t rajta
az ember n�ha t�ved
az ember teljes energi�ja
az emberek kezdik kiismerni �t
az emberi hi�s�g hat�rtalan
az embernek nem lehet mindig igaza
az enyhe id� a tavasz j�tt�t jelentette
az erd� l�ngok martal�ka lett
az erd� m�ly�n
az erd�ben nincs vad
az eredm�ny null-null
az er�d�tm�ny oldal�t mocs�r hat�rolja
az esem�nyek gyorsan k�vetik egym�st
az esem�nyek kedvez�en alakulnak
az eset �gy �ll
az es� kedvez a term�snek
az es�ly t�z az egyhez
az es�lye kedvez�tlen
az es�lyek szerint
az evez�s�k nem egyszerre eveznek
az evez�s�k �sszevissza eveznek
az idegeim teljesen felmondt�k a szolg�latot
az idegeim t�nkrementek
az id� a legjobb orvos
az id� kezd viharosra fordulni
az id� lej�rt!
az id� majd meghozza a megold�st
az id� minden j�nak a dajk�ja
az id� minden sebet begy�gy�t
az id� m�lt�n
az id� m�lt�val
az id� nagyobbik fel�ben
az id� nagyobbik r�sz�ben
az id� nem mindig gy�gy�tja be a r�gi sebeket
az id� p�nz
az id� senki fi�ra sem v�r
az id� s�rget
az id�ny �ppen v�get �rt
az id�sebb plinius
az igaz
az igaz szerelem szenved�ssel j�r
az igazat megvallva
az igazgat�t kapcsolt�k
az igazi tart�s �rt�keket nem k�nny� megszerezni
az igazs�g az id� gyermeke
az igazs�g kedv��rt be kell vallanunk
az igazs�g kedv��rt el kell ismern�nk
az igazs�g nem e vil�gr�l val�
az igazs�g �ppen az ellenkez� oldalon van
az ige testt� l�n
az ilyen cselekedet nem vall r�
az ilyen �rzelmek csak becs�letedre v�lnak
az ilyesmit nem nyelik le
az ilyesmit nem n�zik el
az impassz siker�l
az ingnek r�vid az ujja
az int�zked�st v�ratlan esem�nyek k�vett�k
az ipar�g emelked� exportra rendezkedett be
az ismert nyelvek k�z�l a legnehezebb
az isten is t�ncosn�nek teremtette
az isten szerelm�re
az isten szerelm�re ne!
az isten szerelm�re!
az istenit!
az isten�rt!
az ist�kj�t!
az ital tette t�nkre
az ital vitte s�rba