Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
a makrancos h�lgy
a man�ba Brown-nal!
a man�ba is!
a mcgregor kl�n f�n�ke
a mcgregor t�rzs f�n�ke
a mi holmink a legjobb!
a mi id�nkben
a mi kert�nket aligha lehet kertnek nevezni
a mi lekiismeret�nk tiszta
a mi oldalunkon �ll
a mi orsz�ggy�l�si k�pvisel�nk
a mi p�rtunkon �ll
a minap
a mindenit!
a mozdony beleszaladt a tehervonatba
a mozdony �ssze�tk�z�tt a tehervonattal
a munk�sok sztr�jkolnak
a m� dics�ri a mestert
a m�lt h�ten
a m�rt�roms�g koron�ja
a m�sort minden ad��llom�s k�zvet�ti
a nadr�gj�nak a t�rde kilyukadt
a nagy siets�gben elfelejtettetm
a nagy siets�gben kiment az eszemb�l
a nagy siets�gben megfeledkeztem r�la
a nagy szellemek tal�lkoznak
a nap felmeleg�tette a leveg�t
a nap legnagyobb r�sz�ben
a nap lemegy
a nap l�velli sugarait
a nap magasan �ll
a napokban
a neheze m�g h�tra van
a nemess�g k�telez
a nyakunkba �lt egy teljes h�tre
a nyelv �lesebb fegyver minden kardn�l
a nyelv �lesebb minden kardn�l
a nyelvtanul�s t�relmet �s szorgalmat ig�nyel
a nyelvtanul�shoz t�relem �s szorgalom kell
a nyers t�ny az
a nyers val�s�g az
a nyertes l�ra fogadott?
a nyertes l�ra tett?
a nyomor�kok �s a vil�gtalanok
a ny�lsz�v�b�l �m h�s lett
a n�p hangja
a n�p szava
a n�ta v�ge
a papiroson sz�tfolyik a tinta
a parancs az parancs
a parancs eljutott mindenhova
a park a foly�ig terjed
a pauperizmus ijeszt� m�rt�kben n�tt
a piac tel�tve van
a p�lya j� �llapotba van
a p�lya j�t�kra alkalmas
a p�lya j�t�kra kiv�l�an alkalmas
a p�nz az eny�m
a p�nz engem illet
a p�nz p�nzt�rca n�lk�l volt a zseb�ben
a p�nz szabadon volt a zseb�ben
a p�nzt�rc�mnak l�ba kelt
a p�nzt�rn�l tess�k fizetni!
a p�rizsban tartand� �rtekezlet
a red�ny le van h�zva
a rem�ny �r�kk� �l
a rem�nyked�st csakhamar k�ts�gbees�s v�ltotta fel
a rem�nys�g megdobogtatta a sz�v�t
a rendk�v�l mulattat� smith
a rend�rs�g elfogta a tolvajt
a rend�rs�g nyomon van
a rosseb egye meg!
a rossz id� miatt nem j�hettem
a rozsda megt�madja a vasat
a r�gi k�zmond�s szerint
a r�gi sz�l�s szerint
a r�m�lett�l mozdulni sem b�rt
a r�videbbet h�zta
a sajt� legteljesebb t�mogat�s�val
a sav kimarja a f�met
a sebb�l buzgott a v�r
a sebb�l sziv�rog a v�r
a sebb�l v�r sziv�rog
a sebhely az arc�n m�r alig l�tszik
a seg�ts�g k�zn�l van
a sors ellen nem lehet k�zdeni
a sors �gy akarja
a sors �gy akarta
a sv�jciak
a szab�ly az szab�ly
a szart!
a szeg�ny �tel helyett is alszik
a szeg�nyek
a szeg�nys�g nem b�n
a szeg�nys�g nem sz�gyen
a szell� tov�bb sodorta a faleveleket
a szemem v�gigfutott a l�tv�nyon
a szents�git!
a szerencse forgand�