Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
az �rak felsz�ktek
az �rak igen alacsonyak
az �rak igen le vannak sz�ll�tva
az �rak magasak
az �rak zuhan�sszer�en estek
az �ram �t�t a szikrak�z�n
az �rd�g vigye el!
az �rd�gbe is!
az �rd�gbe!
az �rfolyam emelkedik
az �rtelem az ember saj�tja
az �rtelem az ember tulajdona
az �ruk a sz�ks�glet szerint sz�ll�that�k
az �r�m nem pontos
az �r�m �t percet k�sik
az �r�m �t percet siet
az �sszes
az �st duruzsol
az �sv�ny hirtelen megszakadt
az �sv�ny lefel� visz
az �sz�s a halak saj�ts�ga
az �t j�rhat�
az �t j�rhat�bb� v�lik
az �t �ra nem tudom h�ny perckor indul� vonat
az �tel ehetetlen mosl�k volt
az �tsz�zas sz�mig
az �t�st�l felbukfencezett
az �v egy r�sz�ben itthon van
az �vnek egy r�sz�t itthon t�lti
az �vszakhoz k�pest nagyszer� id�j�r�s
az �vszakhoz k�pest rendk�v�li id�j�r�s
az �zlet az �zlet
az �zlet javul
az �zlet pang
az �zlet �zlet
az �zlete nem hajtott semmi hasznot
az �zlete rosszul ment
az �zletmenet biztat�
az �zl�sek k�l�nb�z�k
azaz
azbeszt
azel�tt
azel�tt londoni lakos
azel�tt nem csin�lt vmit
azel�tt sokat bridzsezt�nk
azel�tt szerettem
azel�tti
azeotr�p
azeotr�p elegy
azerbajdzs�n
azo-
azok voltak a sz�p id�k
azok voltak a sz�p napok
azon
azon a ponton
azon c�lb�l
azon c�lb�l... hogy
azon meleg�ben
azon nyomban
azon t�n�dik
azonban
azonfel�l
azonk�v�l
azonk�v�l m�g
azonm�d porosan
azonnal
azonnal beh�vhat� k�vetel�s
azonnal bek�lt�zhet�
azonnal cselekv�
azonnal el fog k�sz�lni
azonnal esed�kes tartoz�sok
azonnal fizet
azonnal gyere ide!
azonnal hat
azonnal kiad�
azonnal k�sz lesz
azonnal megcsin�l vmit
azonnal megfelel� int�zked�seket foganatos�t
azonnal megfelel� int�zked�seket tesz
azonnal megfelel�en int�zkedik
azonnal megy
azonnal nekil�t vminek
azonnal sz�ll�that� �ru
azonnal visszav�g
azonnal v�laszol vkinek
azonnali
azonnali hat�s
azonnali v�tel �s elad�s
azonnalis�g
azonnalra kiad�
azonnyomban
azonos
azonos atoms�ly�
azonos csoportba tartoz�
azonos c�lt k�vet
azonos forma
azonos gondolkod�s�
azonos hangz�s�
azonos helyzetben vkivel