Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
be van vezetve (t�zsd�n)
be van vezetve a g�z
be van v�g�dva vkin�l
be van zsongva
bead
bead vkinek
bead vkinek vmit
beadagol�s
beadja a derek�t
beadja a kulcsot
beadja lemond�s�t
beadv�ny
beadv�nypap�r
bead�s
beaj�nl
beaj�nl�s
beakad
beakaszt� fog
beakaszt�s
beakaszt�s kapocs
bearanyoz
beatnemzed�k
beatnik
beatnikek
beavat
beavat (ruhanem�t)
beavat vkit a dolgokba
beavat vkit a teend�kbe
beavat vkit a tennival�kba
beavat vkit egy elj�r�sba
beavat vkit egy titokba
beavat vkit vmibe
beavatatlan
beavatj�k egy titkos t�rsas�gban
beavatkozik
beavatkozik a harcba
beavatkoz�
beavatkoz�s
beavatott
beavatott emberek mosolya
beavatottak
beavatottak befektet�se
beavatottak sz�m�ra �rthet�
beavatottak sz�m�ra �rthet� tan
beavat�s
beavat�s (kelm��)
bebalzsamoz
bebalzsamoztat�s
bebalzsamoz�
bebalzsamoz�s
bebarangol
bebarangolja a hat�rt
bebesz�l vkinek vmit
bebizonyosod�s
bebizonyosod�s�t v�rja vminek
bebizony�t
bebizony�that�
bebizony�tja az ellenkez�j�t
bebizony�tja az �ll�spontj�t
bebizony�tja ig�ny�t
bebizony�tja kereset�nek jogosults�g�t
bebizony�tja v�dj�nak helyess�g�t
bebizony�tja v�dj�nak jogosults�g�t
bebizony�tott
bebizony�t�
bebizony�t�s
bebiztos�t
bebiztos�tott
bebocs�t
bebocs�t vkit
bebocs�t�
bebocs�t�s
bebocs�t�si enged�ly
bebocs�t�st k�r (mozdonyvezet�)
bebocs�t�st nyer vhova
bebocs�t�st nyer vkihez
beboltoz
beborul
beborult
beborul�s
bebor�t
bebor�t�s
bebugyol�l
bebugyol�lja mag�t
beburkol
beburkol egy vezet�ket
beburkolja mag�t
beburkol�s
beburkol�zik
beb�boz�dik
beb�boz�d�s
beb�jik
beb�jik a vack�ba
beb�j�s
beb�j�s ruha
beb�j�s ruhadarab
beb�rt�nz�s
beb�rt�nz�s szigor�s�g�nak els� foka
beb�rt�nz�s szigor�s�g�nak harmadik foka