Online Dictionary,English Dictionary,Online Translation

Online Dictionary<Hungarian - English>Words List:
Page 1  Page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 8  Page 9  Page 10  Page 11  Page 12  Page 13  
Words List:
a t�z kialszik
a t�z kialudt
a t�z kialv�ban van
a t�z nem alszik ki
a t�z r�gt�n meggyulladt
a t�z �tcsapott a szomsz�d h�zra
a t�z �tterjedt a szomsz�d h�zra
a t�zij�t�k gy�ny�r� l�tv�nyt ny�jtott
a vagyon bajjal j�r
a vaj�d�s elkezd�dik
a val�sz�n�s�g hat�rain bel�l
a ver�b vill�mgyorsan �tcik�zott az �ton
a ver�b vill�mgyorsan �trep�lt az �ton
a vez�rkarn�l van
a vid�k legnagyobb tehets�ge
a vihar az ajt�hoz csapja az es�t
a vihar elcsendesedett
a vihar elvonult
a vihar el�lt
a viharnak v�ge
a vil�g minden kincs��rt sem tenn�m meg
a vil�g minden tengere
a vil�g minden t�j�n
a vil�g v�g�ig
a vil�g v�g�r�l
a vil�g �s annak k�s�rt�sei
a vil�g �sszeomlott k�r�l�tt�nk
a vil�gnak ezen a r�sz�n
a vil�gnak ezen a t�j�k�n
a vil�gnak ezen a t�j�n
a vil�gnak ezen a vid�k�n
a vil�gon
a vil�gon mindenki
a vil�gon semmi
a vil�gon semmit sem tud
a vil�gon semmi�rt sem tenn�m meg
a vil�got jelenti vki sz�m�ra
a vil�g�rt sem
a vita elm�rgesedett
a vita hevess� v�lt
a vita meg�l�nk�lt
a vita mindink�bb elfajult
a vita mindink�bb elm�rgesedett
a vita mindink�bb hevesebb� v�lt
a vonat bej�r
a vonat be�rkezik
a vonat kisiklott
a vonat meg�llt az �llom�son
a vonat m�r elhagyta a p�lyaudvart
a v�gletek tal�lkoznak
a v�gs�kig harcoltak
a v�gzet ellen nem lehet k�zdeni
a v�g�n
a v�g�n m�g eb�det sem kapunk
a v�g�sszeg �t fontot tesz ki
a v�g�sszeg �t fontra r�g
a v�lem�nyek elt�rnek
a v�lem�nyek megoszlanak
a v�lem�nyelt�r�s nem nagy k�z�tt�nk
a v�letlen �gy akarta
a v�ls�gos pillanat k�zeledik
a v�rakoz�s a tet�pontj�ra h�gott
a v�ros elhagy�sa ut�n
a v�ros k�zep�n
a v�ros k�z�ppontj�ban
a v�rost h� bor�totta
a v�rthoz k�zel �ll�
a v�r�s napnyugta sz�p id�t jelent
a v�z elp�rolog
a v�z elsziv�rog
a v�z ink�bb meleg volt
a v�z szintje emelkedik
a v�z �tj�rja a por�zus testeket
a whiskyhez szokni kell
a zaj fel�bresztett
a zenekar r�zend�tett
a-d�r
a-moll
ab rakpart
abajgat
abakusz
abaposzt�
abba
abbahagy
abbahagy vmit
abbahagy vmit mert nem felel meg
abbahagyja a doh�nyz�st
abbahagyja a harcot
abbahagyja a k�s�rletez�st
abbahagyja a munk�t
abbahagyja a tanul�st
abbahagyja a telefonbesz�lget�st
abbahagyja az ostromot
abbahagyja vki kritiz�l�s�t
abbahagy�s
abbamarad
abban
abban a dologban
abban a pillanatban