Online Dictionary

edomo, edomare, edomui, edomitus Explained

edomo, edomare, edomui, edomitus at Latin => English Of Explained:

V (1st) TRANS subdue/tame thoroughly/completely, subjugate/conquer/vanquish;

edomo, edomare, edomui, edomitus at Latin => English Of Explained:

V (1st) TRANS |master (vices); overcome (difficulties); bring (land /plants)under cultivation;

Related words:

Edom  edomaezushi  edoméerna  edometar  Edomite  edomiterna  Edomites  Edomitisch