Online Dictionary

eitai Explained

eitai at Japanese => English Of Explained:

eternity, permanence

Related words:

eita  eitaishakuchi  eitama  eitan  eitango  eitar  eitas  eitatsu  eitav