Online Dictionary

fördärvas Explained

fördärvas at English (WD) Of Explained:

==Swedish==

Verb

Inter: head » sv|verb form
 • Inter: sv-verb-form-inf-pass » fördärva
  1. Inter: sv-verb-form-pre-pass » fördärva


  Translation: fr » fördärvas
  Translation: mg » fördärvas
  Translation: fi » fördärvas
  Translation: sv » fördärvas