Online Dictionary

fördärvligt Explained

fördärvligt at English (WD) Of Explained:

==Swedish==

Adjective

Inter: head » sv|adjective form
  • Inter: sv-adj-form-abs-indef-n » fördärvlig