Online Dictionary

förnärvarande Explained

förnärvarande at Swedish => english Of Explained:

currently